DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgi Sistemlerine Giriş * BBP   123 1 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ozan ŞENKAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.OZAN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere temel bilgisayar bilgisi, Windows işletim sistemi ve Office Programları hakkında bilgi kazandırmak, öğrencilerin Office Programlarını kullanabilir duruma gelmesini sağlamak ve temel bilgisayar bilgisi ışığında bilgisayarla ilgili problemleri çözebilme yeteneğini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde Office Programların Kullanımı yer alır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayarın Tarihçesi Ders kitabındaki ilgili konular
2 Temel Terimler ve Kavramlar Ders kitabındaki ilgili konular
3 İşletim Sistemlerine Giriş Ders kitabındaki ilgili konular
4 XP İşletim Sisteminde Masaüstü Öğeleri Ders kitabındaki ilgili konular
5 XP İşletim Sisteminde Denetim Masası Elemanları Ders kitabındaki ilgili konular
6 Kelime İşlemciler (Word) de Dosya, Düzen, Görünüm ve Ekle Menüleri Ders kitabındaki ilgili konular
7 Kelime İşlemciler (Word) de Biçim, Araçlar, Tablo ve Yardım Menüleri Ders kitabındaki ilgili konular
8 Excel Programında Dosya, Düzen, Görünüm ve Ekle Menüleri Ders kitabındaki ilgili konular
9 Ara sınav Sınavın hazırlanması
10 Excel Programında Biçim, Araçlar, Veri ve Yardım Menüleri Ders kitabındaki ilgili konular
11 Sunu Hazırlama (Power Point) Programında Dosya, Düzen, Görünüm ve Ekle Menüleri Ders kitabındaki ilgili konular
12 Sunu Hazırlama (Power Point) Programında Biçim, Araçlar, Slayt Gösterisi ve Yardım Menüleri Ders kitabındaki ilgili konular
13 İnternete Giriş Ders kitabındaki ilgili konular
14 Web ve Bilgi Tarama Sistemleri Ders kitabındaki ilgili konular
15 Genel Değerlendirme Ders kitabındaki ilgili konular
16-17 YIL SONU SINAVI Sınavın hazırlanması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar