DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Haz. * BBP   411 7 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ömür DÜNDAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖMÜR DÜNDAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.OKAN ÖZKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe ürünlerinin muhafazasını ve etkili olan faktörleri öğretmek.
Dersin İçeriği
Bahçe ürünlerinde derim, derim sonrası ve büyüme, olgunlaşma ve yaşlanma devresindeki metabolik olaylar, muhafaza sistemleri ve ekipmanları, farklı depolama teknikleri ve ön soğutmadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı, içeriği ve işlenişi hakkında bilgiler, sebze ve meyvelerin önemi, muhafazanın sağladığı faydalar, Bahçe ürünlerinde görülen doku ve organlar Ders notundaki ilgili konular
2 Meyve ve sebzelerde büyüme ve olgunlaşma sırasında meydana gelen morfolojik değişmeler, kaliteli üründe aranan koşullar Ders notundaki ilgili konular
3 Kimyasal değişmeler (nişasta, şekerler, asitler, pektin, tanen, azotlu maddeler ve proteinler, vitaminler). Ders notundaki ilgili konular
4 Solunum, solunuma etkili faktörler (sıcaklık,CO2 ve O2, etilen) Solunum oranı, solunum ölçme yöntemleri, derim olgunluğunu saptamada kullanılan kriter Ders notundaki ilgili konular
5 Laboratuarda meyve eti sertliği, kuru madde, asit miktarı, pH, saptanması. Ders notundaki ilgili konular
6 Soğutma işlemini etkileyen faktörler, mekanik yoldan soğuk üretimi, bazı önemli soğutucu akışkan maddelerin özellikleri, soğutucu maddelerde aranan özellikler Ders notundaki ilgili konular
7 Modern soğutma sistemi- Soğutma sistemini oluşturan parçaların çalışma sistemi ve özellikleri, İzolasyon ve İzolasyon maddelerinin özellikleri, Ön soğ Ders notundaki ilgili konular
8 ARA SINAV Sınav
9 Yumuşak çekirdekliler, Sert çekirdekliler, üzümsü meyveler ve turunçgil ürünlerinin derimi, seçimi ambalajlanması, pazara hazırlanması Ders notundaki ilgili konular
10 Meyve ve Sebzelerin Modifiye Atmosferde Paketlenmesi (MAP), MAPta depolamada dikkat edilecek hususlar, Aktif MAP ve Pasif MAP da muhafaza Ders notundaki ilgili konular
11 Meyve ve Sebzelerin Kontrollü Atmosferde Muhafazası (KA), KA da muhafazada dikkat edilmesi gereken noktalar, avantajlar ve dezavantajlar Ders notundaki ilgili konular
12 Meyve ve Sebzelerde Etilen Biyosentezi, Etilenin meyve ve sebze muhafazasındaki önemi, Klimakterik meyvelerde olgunlaştırma, klimakterik göstermeyen t Ders notundaki ilgili konular
13 Meyve ve Sebzelerde kullanılan ambalaj malzemeleri, ambalaj malzemesi seçiminde dikkat edilecek hususlar. Buz ile veya Su ile Soğutulan ürünlerde amba Ders notundaki ilgili konular
14 Meyve ve Sebzelerde mekanik ve elle derimin avantaj ve dezavantajları, derimde dikkat edilmesi gerekli hususlar, taze ve sanayiye işlenecek ürünlerin Ders notundaki ilgili konular
15 Taze doğranmış sebze ve meyvelerin fizyolojisi, kesilmesi, pazara sunumu ve muhafazası. Sıvı ve şuruplu taze doğranmış ürün hazırlanması. Ders notundaki ilgili konular
16-17 YIL SONU SINAVI Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar