DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Eser Yazım ve Sunum Teknikler * ZMS   435 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Tacettin YAĞBASANLAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.NESİBE EBRU KAFKAS1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.NEZİHE KÖKSAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel eser hazırlanma sürecini öğretmek, bilimsel eser sunum teknikleri hakkında bilgi vermek, etkili sunu hazırlama yöntemlerini öğretmek
Dersin İçeriği
Bilim ve araştırma nedir, sunum teknikleri, tez yazımına giriş

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim ve araştırma nedir Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
2 Bilimsel eser sunum çeşitleri Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
3 Amaç ve hipotez Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
4 Tarama nasıl yapılır, internet, kütüphane Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
5 Powerpoint sunu hazırlama Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
6 Yazın (Literature) Taraması ve Araştırma Probleminin Belirlenmesi Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
7 Araştırma ve Analiz Yöntemlerinin Belirlenmesi Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
8 Ara Sınav Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
9 Veri Toplanması ve Analizi Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
10 Bulguların Yorumlanması Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
11 Araştırma Raporu Hazırlama Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
12 Metin İçinde Kaynak Gösterme Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
13 Kaynak Gösterme Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
14 Kaynakçada Kullanılan Kaynak Belirtme Biçimleri Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
15 Kaynakçada Kaynak Belirtme Örnekleri Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim elemanı tarafından önerilecek kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar