DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Pazarlama * TEP   363 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEÇER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiARZU SEÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin, tarım ürünleri piyasalarında fiyat oluşumu, pazarlama karması unsurları ve tarım ürünleri pazarlarını yönlendiren kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Tarım ürünlerinde arz, talep kavramları ve çeşitli piyasalarda fiyat oluşumu ile pazarlama karması ve tarımsal ürün pazarlarını yönlendirici kuruluşlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama tanımları ve ekonomik gelişmede pazarlamanın rolü Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Talebin tanımı, talep çizelgesi, talep kanunu, talep eğrisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Talebi etkileyen faktörler Söz konusu ve diğer ürünlerin fiyatları (fiyat-talep esnekliği) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Talebi etkileyen faktörler Tüketicilerin gelirleri (gelir-talep esnekliği) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Talebi etkileyen faktörler Tüketicilerin geleceğe ilişkin gelir ve fiyat tahminleri Tüketicilerin zevk ve alışkanlıkları Tüketicilerin sayıları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Tarım ürünleri talebinin özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Arzın tanımı, arz çizelgesi, arz kanunu, arz eğrisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Arzı etkileyen faktörler Söz konusu ve diğer ürünlerin fiyatları (arz esnekliği) Üretim faktörlerinin fiyatları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Arzı etkileyen faktörler Üretim tekniği ve verimlilik Piyasadaki üretici adedi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Tarım ürünleri arzının özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu Tam rekabet piyasası Monopol piyasası Tekelci rekabet piyasası Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu (devam) Oligopol piyasası Monopson piyasası Üretici-tüketici rantı ve fiyat farklılaştırması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Ara sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Pazarlama karması Ürün geliştirme Fiyatlandırma Dağıtım Promosyon Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Tarımsal ürün pazarlarını yönlendirici kuruluşlar Pazarlama bordları Okşin sistemi Mezatlar Kollektif Ticari Marka Yönetimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Yıl Sonu Sınavı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar