DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Yayım ve Haberleşme TEP   365 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.DİLEK BOSTAN BUDAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, kırsal alanda yaşayan bireylerin öncelikli ihtiyaçlarını tespit edebilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda program hazırlayabilmesi, yeni bilgi ve teknikleri uygun yöntemlerle aktarabilme yetisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Tarımsal yayımın tanımı, tarihçesi ve felsefesi; tarımsal yayım/danışmanlık yaklaşımları ve sistemleri; hedefe yönelik program planlama; yetişkin eğitimi; ihtiyaçların belirlenmesi; moderasyon; bireysel yöntemler; grup yöntemleri; kitle yayım yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kırsal alandaki bireylerin ihtiyaçlarını tespit edebilir ve uygun programlar hazırlayabilir.
2) Yeni bilgi ve teknikleri yetişkin eğitimi ilkeleri çerçevesinde farklı (bireysel, grup ve kitle) yöntemler kullanarak aktarabilir.
3) Farklı yapıdaki gruplarla birlikte çalışabilir.
4) Dünyada ve ülkemizdeki uygulanmakta olan farklı tarımsal yayım ve danışmanlık yaklaşımlarını bilir ve uygulayabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler Tarımsal yayımın felsefesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Kırsal alanın ve kırsal alanda yaşayan bireylerin özellikleri Tarımsal yayım sistemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Kırsal alanın ve kırsal alanda yaşayan bireylerin özellikleri Tarımsal yayım sistemleri (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Tarımsal yayım yaklaşımları Dünya ve AB ülkelerinde tarımsal yayım Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Tarımsal yayım yaklaşımları Dünya ve AB ülkelerinde tarımsal yayım (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Hedefe yönelik program planlama Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Yetişkin eğitimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 İhtiyaçların belirlenmesinde kullanılan yöntemler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Ara sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Moderasyon (gruplarla çalışma yöntemleri) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Bireysel yayım yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Bireysel yayım yöntemleri (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Grup yayım yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Grup yayım yöntemleri (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Final Sınavı Tüm ders notları ve kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar