DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tropik Meyveler * BBP   339 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.TURGUT YEŞİLOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BİLGE YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mango, Ananas, Papaya, Litchi, Rambutan, Guava, Cherimoya, Sapodilla, Pitaya, Longan, White Sapote, Feijoa ve Carambola türlerinin tarihçesi, anavatanı ve coğrafik dağılımları, dünyadaki ve ülkemizdeki üretim ve ihracat değerleri, yetiştirme bölgeleri, sistematiği, bu türlerin morfoloji, biyolojik ve fizyolojisi, önemli çeşitleri, ekolojik istekleri, anaçları ve türlere özgü modern yetiştirme teknikleri, açıkta ve serada fidan yetiştirme teknikleri ile bahçe tesisi için planlama, kültürel uygulamalar konularını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Mango, Ananas, Papaya, Litchi, Rambutan, Guava, Cherimoya, Sapodilla, Pitaya, Longan, White Sapote, Feijoa ve Carambola türlerinin tarihçesi, anavatanı ve coğrafik dağılımları, dünyadaki ve ülkemizdeki üretim ve ihracat değerleri, yetiştirme bölgeleri, sistematiği, bu türlerin morfoloji, biyolojik ve fizyolojisi, önemli çeşitleri, ekolojik istekleri, anaçları ve türlere özgü modern yetiştirme teknikleri, açıkta ve serada fidan yetiştirme teknikleri, bahçe tesisi ve kültürel uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mango; - Besin değeri ve tüketim şekli - Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları - Anavatanı - Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
2 Mangonun; - Morfoloji ve biyolojisi - Bazı önemli Mango çeşitleri - Ekolojik istekleri Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
3 Mangoda; - Dünyada ve Türkiyede kullanılan anaçlar ve özellikleri - Çoğaltma yöntemleri - Bahçe kurulması ve dikim sistemleri - Yıllık Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
4 Ananasın; - Morfoloji ve biyolojisi - Bazı önemli ananas çeşitleri - Ekolojik istekleri Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
5 Ananaslarda; - Çoğaltma yöntemleri - Bahçe kurulması ve dikim sistemleri - Yıllık bakımı Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
6 Papayanın; - Besin değeri ve tüketim şekli, - Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları - Anavatanı ve sistematiği Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
7 Papayanın; - Morfoloji ve biyolojisi - Bazı önemli avokado çeşitleri - Ekolojik istekleri Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
8 Litchi nin - Besin değeri ve tüketim şekli - Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları - Anavatanı ve sistematiktek- Çoğaltma yöntemleri - Bahçe kurulması ve dikim sistemleri - Yıllık bakım işlemleri Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
9 ARA SINAVI Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
10 Rambutannın - Besin değeri ve tüketim şekli - Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları - Anavatanı ve sistematiktek- Çoğaltma yöntemleri - Bahçe kurulması ve dikim sistemleri - Yıllık bakım işlemleri Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
11 Guava - Besin değeri ve tüketim şekli - Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları - Anavatanı ve sistematiktek- Çoğaltma yöntemleri - Bahçe kurulması ve dikim sistemleri - Yıllık bakım işlemleri Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
12 Cherimoya nın - Besin değeri ve tüketim şekli - Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları - Anavatanı ve sistematiktek- Çoğaltma yöntemleri - Bahçe kurulması ve dikim sistemleri - Yıllık bakım işlemleri Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
13 Sapodilla ve Pitayanın - Besin değeri ve tüketim şekli - Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları - Anavatanı ve sistematiktek- Çoğaltma yöntemleri - Bahçe kurulması ve dikim sistemleri - Yıllık bakım işlemleri Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
14 Longan ve White Sapote nın - Besin değeri ve tüketim şekli - Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları - Anavatanı ve sistematiktek- Çoğaltma yöntemleri - Bahçe kurulması ve dikim sistemleri - Yıllık bakım işlemleri Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
15 Feijoa ve Carambola nın - Besin değeri ve tüketim şekli - Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları - Anavatanı ve sistematiktek- Çoğaltma yöntemleri - Bahçe kurulması ve dikim sistemleri - Yıllık bakım işlemleri Tropik Meyveler ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması
16-17 YIL SONU SINAVI Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar