DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Ür. Kalite ve Güvence Sistemleri BBP   345 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Okan ÖZKAYA
Dersi Verenler
Prof. Dr.OKAN ÖZKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe ürünlerinin üretimden başlayarak sofralara gelişine kadarki süreçte kaliteyi etkileyen etkenlerin belirlenerek bunların yönetilmesinin sağlanması. Kalite bilincinin oluşması ve risk yönetimi kavramının öneminin kazanılması. Ülkemiz ve dünyadaki tarım uygulamalarının incelenerek mevcut durumun iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri ortaya koyabilmek.
Dersin İçeriği
Kalite ve Toplam Kalite ile ilgili temel kavramlar/ Bahçe ürünlerinin üretim ve pazarlanması konusunda kalite kontrolü ile ilgili teknolojik gelişmeler/ Gıda güvenliği/ Bahçe ürünlerinin muhafazası ve tüketiciye sunulmasında uygulanması gerekli standartları belirleyen Türkiye ve dünyadaki mevcut kurum ve kuruluşların incelenmesi/ Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP), GLOBALGAP uygulamalarının karşılaştırılması ve bunların örneklendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim esnasında ve sonrasında kalitenin önemini kavrar.
2) Kaliteye etki eden faktörleri bilir ve bu bilgiler ışığında üretim ve pazarlamaya yön verir.
3) Tüketiciden gelen veriler ışığında alternatif çözümler üretebilir.
4) Ürünlerin paketlenme sürecini takip eder ve bu prosesteki koşulları mevcut bilgisiyle olumlu yönde değiştirebilir.
5) Gıda güvenliği bilinci gelişir.
6) Türkiye ve dünyadaki iyi tarım uygulamalarını takip eder ve bunları karşılaştırabilir.
7) Kalitenin arttırılmasına yönelik uygulamalarla ilgili rapor hazırlayabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite Nedir ve Toplam Kalite Yönetimi. Ders Notları
2 Bahçe Bitkilerinde kaliteyi etkileyen faktörler Ders Notları
3 Bahçe ürünlerinde olgunluk ve buna bağlı olarak hasat kalitelerini etkileyen faktörler. Ders Notları
4 Hasat ve hasat sonrası kaliteyi etkileyen faktörler ile hasat döneminin belirlenmesi. Ders Notları
5 Hasat yöntemi ve kalite üzerine etkilerinin tanımlanması. Paketleme evlerinde ön ayıklama, işleme ve paketleme süresince kalite kayıpları. Ders Notları
6 Kalite güvence sistemlerinin sınıflandırılması Ders Notları
7 Kalite güvence sistemlerinin sınıflandırılması Ders Notları
8 Ara Sınav Sınav
9 HACCP ve ülkemizde uygulama alanları Ders Notları
10 Kalite Kontrol de Risk Yönetimi Ders Notları
11 Dünya Standartları ile ilgili kuruluşlar Ders Notları
12 İyi tarım Uygulamaları ve GLOBALGAP tanımlanması Ders Notları
13 Uygulama Esarları Ders Notları
14 Uygulamalı Ders Örneklemeleri Ders Notları
15 Uygulamalı Ders Örneklemeleri Ders Notları
16-17 Final Sınavı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar