DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Tarihi ve Deontolojisi * ZMS   451 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım devrimini sağlayan koşullar, tarımın uygarlık tarihi içindeki yeri ve önemi, tarımın bugünü ve geleceği hakkında asgari bilgileri vermek, Ziraat Mühendisliğinin özlük hakları, Ziraat mühendisliği ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında farkındalık yaratmak, mesleğin yürütülmesinde toplumsal sorumluluk, mesleki dayanışma ve meslek etiği bilinci kazandırmak
Dersin İçeriği
Tarım Tarihinin tanımı ve kapsamı; Tarım öncesi topluluklarda avcılık, toplayıcılık; Tarım Devrimi; Mezopotamya, Mısır ve Anadolu da tarım; Sanayi devrimi ve tarıma etkileri; Cumhuriyet Döneminde tarım; Ziraat Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Türkiye de Ziraat Mühendisliği hakkındaki mevzuat; Ziraat mühendislerinin mesleki örgütleri; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, amaç ve işlevleri; Tarımsal Etik Kavramı ve Teorileri; Güncel tarımsal etik sorunları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım Tarihinin tanımı ve kapsamı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Tarım öncesi topluluklarda avcılık, toplayıcılık Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Tarım Devrimini doğuran koşullar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Tarım Devrimi (Neolitik devrim) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Mezopotamya, Mısır ve Anadolu da tarım Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Sanayi devrimi ve tarıma etkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Osmanlılar döneminde tarım ve toprak işleme rejimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Cumhuriyet Döneminde tarım; Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Ara sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Ziraat Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Tarımda Bilimsel Araştırma Etiği Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Ziraat mühendislerinin mesleki örgütleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Sürdürülebilir Tarım Ve Girdi Kullanımının Yaratacağı Etkiler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Tarımsal Etik Kavramı ve Teorileri; Güncel tarımsal etik sorunları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Genel Tekrar Tüm ders notları ve kaynaklar
16-17 Final Sınavı Tüm ders notları ve kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar