DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi * BBP   130 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Necat ÖREN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUSTAFA NECAT ÖREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonominin temel ilkelerinin tarımda karşılaşılan sorunlara uygulanmasıyla bu sorunlara çözüm bulunması; tarım ve tarıma dayalı işletmelerde faaliyet sonuçlarının yorumlanması, değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği
Tarım ekonomisine ilişkin temel konu ve kavramlar Tarımın gelişim süreci Tarım sektörü ve bu sektör mallarının özellikleri Tarım ve ekonomik gelişme Dünyada ve Türkiyede durum Tarım ekonomisinde başlıca ekonomik kavram ve ilkeler Tarımsal üretim faktörleri ve özellikleri Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçları ve analizi İşletme bilançolarının hazırlanması ve analizi Tarım işletmelerinin yönetimi Tarımsal pazarlama Tarım ve gıda politikaları Tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım ekonomisine giriş; tanımlar, işlevler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Tarımsal faaliyetin ayırt edici özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Tarımsal faaliyetin ayırt edici özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Tarım sektörünün ulusal ekonomiye katkıları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Tarım sektörünün ulusal ekonomiye katkıları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Tarım ekonomisinde başlıca ekonomik ilkeler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Tarım ekonomisinde başlıca ekonomik ilkeler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Üretim faktörleri (toprak, sermaye) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Üretim faktörleri (emek-girişimcilik); tarımsal finansman, yönetim Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Ara sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Tarımsal işletmecilikte yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Tarımsal pazarlama Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Tarımsal pazarlama Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Tarımda örgütlenmenin önemi; örgütlenme çeşitleri, kooperatifler, ilkeleri, çeşitleri, görevleri, sorunları ve geçirdiği değişimler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Tarım politikası Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Yıl Sonu Sınavı Tüm ders notları ve kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar