DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Ürünlerinde Derim Sonrası Fizyolojisi * BBP   468 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ömür DÜNDAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÖMÜR DÜNDAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe ürünlerinin derim sonrası fizyolojisi ve etkili olan faktörleri öğretmek.
Dersin İçeriği
Bahçe ürünlerinde derim, derim sonrası ve büyüme, olgunlaşma ve yaşlanma devresindeki metabolik olaylar ve ön soğutmadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı, içeriği ve işlenişi hakkında bilgiler, sebze ve meyvelerin önemi. Ders notları ve kaynak kitaplar
2 Meyve ve sebzelerde büyüme ve olgunlaşma sırasında meydana gelen morfolojik değişmeler, kaliteli üründe aranan koşullar Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Kimyasal değişmeler (nişasta, şekerler, asitler, pektin, tanen, azotlu maddeler ve proteinler, vitaminler). Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Solunum Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Solunuma etkili faktörler (sıcaklık,CO2 ve O2, etilen) Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Solunum oranı, solunum ölçme yöntemleri, Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Derim olgunluğunu saptamada kullanılan kriterler. Ders notları ve kaynak kitaplar
8 ARA SINAV Yazılı sınav
9 Derim zamanının doğru saptanmamasının oluşturacağı sakıncalar, Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Derimde dikkat edilecek noktalar Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Meyve ve sebzelerde kalitenin değerlendirilmesi Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Meyve ve sebzelerde derim sonrası görülen bozulmalar Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Farklı ürünlerde derim sonrası özel uygulamalar Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Meyve ve Sebzelerde Etilen Biyosentezi Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Klimakterik meyvelerde olgunlaştırma, klimakterik göstermeyen ürünlerde sarartma Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Yıl sonu sınavı Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar