DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiğe Giriş BBP   132 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Fikriye KURTOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstatistiğin temel kavramlarını öğrenir, karşılaşılan istatistiksel problemlerde analiz yapar ve yorumlar
Dersin İçeriği
Normal dağılım,Temel örnekleme teorisi, İstatistik Tahmin Teorisi, Güven aralığı, İstatistiksel hipotez testi, Ki kare testi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bazı sürekli dağılımları öğrenir
2) Örneklem ve örneklem seçimi yöntemlerini öğrenir
3) Verilerin düzenlenmesi ve analizini yapar
4) Merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçülerini kavrar
5) Örnekleme dağılımlarını ve özelliklerini kavrar
6) Tahmin yöntemlerini ve kullanımlarını öğrenir
7) Hipotez testlerini uygular
8) Ki-kareye dayanan uyum ve bağımsızlık testlerini yapar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Normal Dağılım oyf.nu ve özellikleri, ortalama ve standart sapmanın hesaplanması, standart normal dağılım tablosunun kullanılması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Binom dağılımına normal yaklaşım, süreklilik düzelticisi ve olasılık hesaplanması, olasılık verildiğinde tablo kullanılması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Bazı sürekli dağılımlar ve özellikleri, Örnekleme ve örneklem seçim yöntemleri, Veri Analizine giriş, Frekans tablosu, Histogram, frekans çokgeni çizimi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, medyan, mod, geometrik ortalama, harmonik ortalama) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Dağılım Ölçüleri, Dal yaprak gösterimi, Kutu çizimi, Değişim katsayısı Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Örnekleme Dağılımları ve tahmin etme, Nokta tahmin, tahmin edici, Örneklem ortalaması ve varyansının özellikleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Kitle ortalaması için aralık tahmini, t-dağılımı, (sigma biliniyor ve bilinmiyor iken), ki-kare, F dağılımı, örneklem büyüklüğünün hesaplanması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara sınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Kitle varyansı için aralık tahmini, İki kitle ortalamasının farkı için aralık tahmin (kitle varyansları biliniyor; bilinmiyor) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Kitle varyanslarının oranı için aralık tahmini, binom parametresi p için aralık tahmini, iki binom parametresinin farkı için aralık tahmini Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Hipotez testlerine giriş, basit hipotezlerin testi, kitle ortalaması için hipotez testi (Kitle varyansı biliniyor, bilinmiyor) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Kitle varyansı için hipotez testi, İki kitlenin ortalamaları farkı için hipotez testi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Kitle ortalamalarının eşitliği için hipotez testi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Ki-kare önemlilik testleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Sınıflandırma tabloları ve problem çözme Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Final sınavı anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar