DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik BBP   101 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Burak KOÇAK
Dersi Verenler
Arş.Gör.Burak KOÇAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı botaniğe giriş ve kısımlarının öğrencilere kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste botaniğe giriş ve kısımları, Sitoloji, Hücre içindeki bileşikler (Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar), Histolojiye giriş, Bölünür dokular, Bölünmez dokular, Orgonografi, Vejetatif organlar (Kök, gövde ve yaprak), Generatif organlar (Çiçek, çiçek durumları), Meyve, Tohum ve üreme tipleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgileri kavrar.
2) Bitkilerin özelliklerini tanır.
3) Bitkilerin iç ve dış yapılarını tanır ve özelliklerine göre yapılması gerekenleri ayırt eder.
4) Bahçe Bitkileri alanında uygun verim ve kaliteyi etkileyecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunları tanımlar.
5) Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlar, uygun ortamlarda yetiştirir.
6) Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme ve geliştirilen çeşitleri çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) ayırt eder.
7) Botanik bilgilerini bahçe bitkileri uygulamalarında değerlendirip uygular.
8) Her bitkiyi biri bütün halde kavrayıp değerlendirir.
9) Doğal bitkileri tanıyarak en uygun ve verimli çoğaltma yöntemleri sunar.
10) Botanik ile Bahçe Bitkileri alanındaki bilgilerini artırır.
11) Bireysel yeteneklerini geliştirerek farkındalığını arttırır.
12) Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
13) Alanında kişilerle bilimsel iletişim kurar.
14) Bitkiler dünyasına yeni ve geniş bir bakış açısı kazanır.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Botaniğe giriş ve kısımları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Gösteri
Deney / Laboratuvar
2 Sitoloji Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Hücre içindeki bileşikler (Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Hücre içindeki bileşikler (Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Histolojiye giriş Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Bölünür dokular Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Bölünmez dokular Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Orgonografi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Vejetatif organlar (Kök, gövde ve yaprak) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Vejetatif organlar (Kök, gövde ve yaprak) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Generatif organlar (Çiçek, çiçek durumları) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Meyve Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Tohum ve üreme tipleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Tohum ve üreme tipleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar