DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik BBP   101 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Burak KOÇAK
Dersi Verenler
Arş.Gör.Burak KOÇAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı botaniğe giriş ve kısımlarının öğrencilere kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste botaniğe giriş ve kısımları, Sitoloji, Hücre içindeki bileşikler (Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar), Histolojiye giriş, Bölünür dokular, Bölünmez dokular, Orgonografi, Vejetatif organlar (Kök, gövde ve yaprak), Generatif organlar (Çiçek, çiçek durumları), Meyve, Tohum ve üreme tipleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgileri kavrar.
2) Bitkilerin özelliklerini tanır.
3) Bitkilerin iç ve dış yapılarını tanır ve özelliklerine göre yapılması gerekenleri ayırt eder.
4) Bahçe Bitkileri alanında uygun verim ve kaliteyi etkileyecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunları tanımlar.
5) Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlar, uygun ortamlarda yetiştirir.
6) Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme ve geliştirilen çeşitleri çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) ayırt eder.
7) Botanik bilgilerini bahçe bitkileri uygulamalarında değerlendirip uygular.
8) Her bitkiyi biri bütün halde kavrayıp değerlendirir.
9) Doğal bitkileri tanıyarak en uygun ve verimli çoğaltma yöntemleri sunar.
10) Botanik ile Bahçe Bitkileri alanındaki bilgilerini artırır.
11) Bireysel yeteneklerini geliştirerek farkındalığını arttırır.
12) Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
13) Alanında kişilerle bilimsel iletişim kurar.
14) Bitkiler dünyasına yeni ve geniş bir bakış açısı kazanır.
15)