DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyojojisi BBP   203 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayzin KÜDEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYZİN KÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde meydana gelen fizyolojik olayları, mekanizmalarını, bitki genetik ve çevre faktörlerinin bitki fizyolojisi üzerine etkilerini öğrenir..
Dersin İçeriği
Bitki fizyolojisinin temel kavramları, içsel ve dış faktörlerin bitki fizyolojisi üzerine etkileri, bitki fizyolojisinin iyi tanımlanmasıyla bitki büyümesi üzerinde uygulanacak fizyolojik çalışmalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örtüaltı meyve ve bağ yetiştirilme tekniklerini öğrenir.
2) Örtü altı meyve yetiştiriciliğinin ekonomik önemini tanımlar.
3) Örtü altı meyve bağ yetiştirilebilecek bölgeleri ve avantajlı yönlerini tartışır.
4) Örtü altı meyve yetiştiriciliğinde yapılacak uygulamaları tanımlar
5) Ülkemiz ve diğer ülkeleri örtü altı meyve bağ yetiştiriciliği açısından karşılaştırır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki fizyolojisi dersinin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ve büyümenin tanımlanması Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Bitki hücre yapısı, enzimler ve işlevleri Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
3 Bitki su ilişkileri Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
4 Bitkilerde suyun, mineral maddelerin ve organik bileşiklerin taşınması Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
5 Bitkilerin mineral maddelerle beslenmesi Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Bitki hormonları ve işlevleri Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Çiçek tomurcuğu oluşumu Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
9 Tohumun yapısı, çimlenme ve dinlenme Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Bitkilerde terleme (Transpirasyon) Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
11 Bitkilerde solunum Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Fotosentez Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
13 Yağlar, lipidler, azot döngüsü Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
14 Bitkilerde dinlenme mekanizması, dinlenmeyi kesme uygulamaları Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Uygulama Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar