DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Subtropik Meyveler 2 BBP   306 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.TURGUT YEŞİLOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BİLGE YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Trabzon hurması, avokado, kivi ve pikan türlerinin tarihçesi, anavatanı ve coğrafik dağılımları, dünyadaki ve ülkemizdeki üretim ve ihracat değerleri, yetiştirme bölgeleri, sistematiği, bu türlerin morfoloji, biyolojik ve fizyolojisi, önemli çeşitleri, ekolojik istekleri, anaçları ve türlere özgü modern yetiştirme teknikleri, açıkta ve serada fidan yetiştirme teknikleri ile bahçe tesisi için planlama, kültürel uygulamalar konularını öğrenir.
Dersin İçeriği
Trabzon hurması, avokado, kivi ve pikan türlerinin tarihçesi, anavatanı ve coğrafik dağılımları, dünyadaki ve ülkemizdeki üretim ve ihracat değerleri, yetiştirme bölgeleri, sistematiği, bu türlerin morfoloji, biyolojik ve fizyolojisi, önemli çeşitleri, ekolojik istekleri, anaçları ve türlere özgü modern yetiştirme teknikleri, açıkta ve serada fidan yetiştirme teknikleri, bahçe tesisi ve kültürel uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Trabzon hurması kivi pikan ve avokadonun dünya ve Türkiyedeki ekonomik önemini öğrenir
2) Trabzon hurması, kivi, pikan ve avokadonun dünya ve Türkiyedeki yetiştirilme bölgelerini öğrenir.
3) Trabzon hurması, kivi, pikan ve avokadonun anavatanları ve sistematiklerini öğrenir
4) Trabzon hurması, kivi, pikan ve avokadonun ekolojik isteklerini hakkında bilgi sahibi olur
5) Trabzon hurması, kivi, pikan ve avokadonun morfoloji, biyoloji ve fizyolojisini öğrenir
6) Trabzon hurması, kivi, pikan ve avokadoda fidancılık tekniklerini öğrenir
7) Trabzon hurması, kivi, pikan ve avokadonun dünya ve Türkiyede kullanılan anaçlarını ve özelliklerini öğrenir
8) Trabzon hurması, kivi, pikan ve avokadoda bahçe tesisi ve yıllık bakım işlemleri (budama, gübreleme, sulama, vs) öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Trabzon Hurmasının Besin değeri ve tüketim şekli Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları - Anavatanı Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Trabzon Hurmasının; - Morfoloji ve biyolojisi - Bazı önemli Trabzon hurması çeşitleri - Ekolojik istekleri Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
3 Trabzon Hurmasında; - Dünyada ve Türkiyede kullanılan anaçlar ve özellikleri - Çoğaltma yöntemleri - Bahçe kurulması ve dikim sistemleri - Yıllık Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
4 Pikanın; - Besin değeri ve tüketim şekli - Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları - Anavatanı ve sistematikte Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
5 Pikanın; - Morfoloji ve biyolojisi - Bazı önemli pikan çeşitleri - Ekolojik istekleri Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Pikanlarda; - Dünyada ve Türkiyede Kullanılan Anaçlar ve Özellikleri - Çoğaltma yöntemleri - Bahçe kurulması ve dikim sistemleri - Yıllık bakım işlemleri Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Avokadonun anavatanı ve taksonomisi Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Yazılı Sınav
9 Avokadonun; - Besin değeri ve tüketim şekli, - Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Avokadonun - Besin değeri ve tüketim şekli - Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları - Anavatanı ve sistematikte Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
11 Avokadolarda; - Kullanılan tohum ve klonal anaçlar - Dünyada ve Türkiyede kullanılan anaçlar ve özellikleri - Çoğaltma yöntemleri Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Avokadolarda - Bahçe kurulması ve dikim sistemleri - Yıllık Bakım İşlemleri Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
13 Kivinin - Besin değeri ve tüketim şekli - Dünyada ve Türkiyede ekonomik önemi - Türkiyede yetiştirilme olanakları - Anavatanı ve sistematiktek Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
14 Kivinin; - Morfoloji ve biyolojisi - Bazı önemli kivi çeşitleri - Ekolojik istekleri Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Kivilerde; - Çoğaltma yöntemleri - Bahçe kurulması ve dikim sistemleri - Yıllık bakım işlemleri Subtropik Meyveler II ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konuların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar