DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arazide fidecilik hakkında bilgi verilmesi ve fide temini için farklı türlerde tohum ekiminin uygulamalı olarak yapılması Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
2 Arazide meyve bahçesi tesisi hakkında bilgi verilmesi ve fidan dikiminin uygulamalı olarak yapılması Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
3 Doku kültürü laboratuarında haploidizasyon tekniklerinin anlatılması ve uygulamalı yapılması Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
4 Arazide serada ve açıkta yetiştirilen sıcak iklim sebzelerinde bakım işlerinin uygulamalı olarak yapılması. Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
5 Arazide meyve ağaçlarında ıslah çalışmalarının anlatılması ve uygulamalı olarak yapılması Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
6 Arazide sebzelerde ıslah çalışmalarının anlatılması ve uygulamalı olarak yapılması Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
7 Arazide turunçgillerde çiçeklenme kriterleri, küçük meyve seyreltmeleri hakkında bilgi verilerek seyreltmenin uygulamalı yapılması Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
9 Sitoloji ve histoloji laboratuarlarında kesit alma işleminin anlatılması ve mikroskopta embriyo gelişiminin incelenmesi Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
10 Arazide bağdaki farklı çiçek yapılarının, üzüm çeşitleri ve üzümlerde bahar dönemi budamaları hakkında bilgi verilerek uygulamalı yapılması Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
11 Fizyoloji laboratuarında abiyotik stres fizyolojisinin anlatılarak strese dayanıklılığın bulunabilmesinde kullanılan parametrelerin uygulamalı gösteri Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
12 Pomoloji laboratuarında üzümsü meyvelerin pomolojik analiz kriterlerinin anlatılması ve pomolojik analizin yaptırılması Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
13 Derim sonrası fizyolojisi laboratuarında kalite analizlerinin anlatılması ve uygulamalı olarak gösterilmesi Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
14 Moleküler genetik laboratuarında gen aktarma yöntemlerinin uygulamalı olarak anlatılması Konu ile ilgili uygulama notları Anlatım
Soru-Cevap
15 Öğrencilerin hazırladığı staj defterlerinin ilgili öğretim üyesi ve öğretim elemanına kontrol ettirilerek imzalatılması Konu ile ilgili uygulama notları Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili uygulama notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar