DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Uygulama MU   202 4 0 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nurten TOY
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKNUR SOLMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe Bitkileri alanında yer alan alt birimleri tanıyarak, mesleki bilinç düzeyleri artar
Dersin İçeriği
Bahçe Bitkileri alanındaki farklı çalışma konularının ve yürütülen bilimsel çalışmaların tanıtımı, arazi çalışmaları, tarımsal ve sanayi işletmeleri ziyaretleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleği ve mesleğinin ilgi alanlarını öğrenir
2) Bahçe Bitkileri Bölümünü tanır
3) Bahçe Bitkileri Bölümü personeli ve uzmanlık alanları ile tanışır
4) Bahçe Bitkileri Bölümü uygulama alanları ve laboratuvarlarını tanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doku kültürü laboratuvarı ve yürütülen denemeler hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
2 Bitki biyoteknolojisi laboratuvarı ve yürütülen denemeler hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
3 Moleküler genetik laboratuvarı ve yürütülen denemeler hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
4 Hasat sonrası laboratuvarı ve yürütülen denemeler hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
5 Bitki fizyolojisi laboratuvarı ve yürütülen denemeler hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
6 Tohum teknolojisi laboratuvarı ve yürütülen denemeler hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
7 Pomoloji laboratuvarı ve yürütülen denemeler hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Serada süs bitkileri yetiştiriciliği hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
10 Serada meyve yetiştiriciliği hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
11 Serada sebze yetiştiriciliği hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
12 Bitkilerde gen transferi hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
13 Turunçgillerde protoplast füzyonu hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
14 Bitkilerde kullanılan moleküler teknikler hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
15 Bağcılıkta budama hakkında bilgi verilmesi Ön hazırlık yok Örnek Olay
Gösteri
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar