DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgi Sistemlerine Giriş BBP   123 1 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ozan ŞENKAL
Dersi Verenler
Arş.Gör.SERKAN DİNÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye bilgisayarı, donanım bileşenlerini, temel bilgi teknolojisi kavramlarını ve uygulamalarını tanıtmak, işletim sistemi ile İnternet ve İnternet uygulamalarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve ofis programlarını (metin editörleri, tablo editörleri ve sunu programları) giriş düzeyinde kullanabilmektir.
Dersin İçeriği
Bilgisayar ve donanım bileşenleri, İşletim Sistemleri, İnternet, Ofis Programları (metin editörleri, tablo editörleri ve sunu programları)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayarı ve işletim sistemini etkili şekilde kullanmayı belirtir
2) Yeni ve varolan belgeleri düzenler kullanıma hazır hale getirir.
3) Yeni tablolar şekiller düzenler, matematiksel ve mantıksal hesaplamalar yapar.
4) İnternet temel kavram ve terimlerini ayırt eder
5) Herhangi bir konu hakkında sunu hazırlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel terimler ve kavramlar. Bilgisayarın yazılım ve donanım birimleri ve işlevleri, bit, Byte kavramları, İşletim Sistemleri. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
2 Windows işletim sistemine giriş. Masaüstü, Görev çubuğu, İnternet explorer, Belgeler, Geri dönüşüm kutusu.Başlat Menüsü. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
3 Programlar, Ayarlar ve Denetim Masası, Donatılar ,Sistem araçları. Windows gezgini ve menüleri. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
4 Dosya ve klasör yaratma,silme, arama,bulma, yeniden adlandırma, sıkıştırma, kopyalama ve taşıma, Farklı Dosya yapıları, Kısayol yaratma. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
5 Kelime İşlemcilere giriş, Word menü çubuğu, simgeler, durum çubuğu, cetvel, Dosya açma,kapama, kaydetme ve belge yazdırma, Metin yazma ve üzerinde değişiklik yapma Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Kelime işlem programında tablolar, listeler oluşturma, küçük resim, dosyadan resim ekleme. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 Kelime işlem programında tablolar, listeler oluşturma, küçük resim, dosyadan resim ekleme. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders kitabındaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Metin yazma uygulamaları. Sınavın hazırlanması Anlatım
Gösterip Yaptırma
10 Hücreler ve hücre yapıları, hücrelerle matematiksel işlemler yapma Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
11 Hücrelerle mantıksal işlemler yapma, hücre sıralama ve filtreleme Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
12 Verilerden grafik çizdirme, değişik grafik türleri uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
13 İnternet temel terimleri ve kavramları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
14 FTP kullanımı ve webde gezinme Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
15 Arama motorları ve e-posta Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınavın hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar