DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgi Sistemlerine Giriş BBP   123 1 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ozan ŞENKAL
Dersi Verenler
Arş.Gör.SERKAN DİNÇER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye bilgisayarı, donanım bileşenlerini, temel bilgi teknolojisi kavramlarını ve uygulamalarını tanıtmak, işletim sistemi ile İnternet ve İnternet uygulamalarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve ofis programlarını (metin editörleri, tablo editörleri ve sunu programları) giriş düzeyinde kullanabilmektir.
Dersin İçeriği
Bilgisayar ve donanım bileşenleri, İşletim Sistemleri, İnternet, Ofis Programları (metin editörleri, tablo editörleri ve sunu programları)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayarı ve işletim sistemini etkili şekilde kullanmayı belirtir
2) Yeni ve varolan belgeleri düzenler kullanıma hazır hale getirir.
3) Yeni tablolar şekiller düzenler, matematiksel ve mantıksal hesaplamalar yapar.
4) İnternet temel kavram ve terimlerini ayırt eder
5) Herhangi bir konu hakkında sunu hazırlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)