DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik BBP   103 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeki KURT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ZEKİ KURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik ve modern fizikteki temel konuları kapsamaktadır. Bütün doğa bilimlerinin ana kaynağı fiziktir. Fiziğin temel kavram ve prensiplerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermektir. Ayrıca Gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel prensip ve kavramlarının anlaşılırlığını sağlamaktır. Verilen problemleri, Fiziğin temel prensip ve kavramları anlamadan çözmenin mümkün olmadığını öğrencilere anlatarak, konuları doğru olarak algılamanın ve anlamanın önemini vurgulamaktır. Bunun yanı sıra, öğrencilerimize fiziği sevdirmek için, fiziğin mühendislik bilim dalı üzerindeki rolünü pratik örneklerle gösterilmesini hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Fizik ve Ölçme Bir Boyutta Hareket Vektörler İki Boyutlu Hareket Hareket Kanunları Dairesel Hareket İş ve Enerji Potansiyel Enerji Enerjinin Korunumu Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Sabit bir Eksen Etrafında bir Katı Cisimlerin Dönme Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum Statik Denge Elastikiyet.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2) Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3) Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
4) Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5) Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6) Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7) Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8) Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9) Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10) Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
11) Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12) Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
13) Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14) Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizik ve ölçme, Boyut analizi, birim sistemleri, birim çevirme. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
2 Fiziksel nicelikler (skaler, vektörel) ve özellikleri. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
3 Bir boyutta hareket, Hız (ortalama hız, ani hız), İvme (ortalama ivme, ani ivme), uygulama. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
4 Tek boyutta sabit ivmeli hareket, Serbest düşen cisimler, uygulama. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
5 İki boyutta hareket (yer değiştirme, hız ve ivme vektörleri), İki boyutta sabit ivmeli hareket. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
6 Eğik atış hareketi ve uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
7 Düzgün dairesel hareket ve uygulamaları, bağıl hız ve bağıl ivme, yüksek hızlarda bağıl hareket Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Hareket kanunları, Kuvvet kavramı, Newton kanunları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
10 Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
11 İş ve enerji. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
12 İş ve kinetik enerji. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
13 İş ve kinetik enerji, Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
14 Momentum ve sistemlerin hareketi. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
15 Momentum ve sistemlerin hareketi. Ders kitabındaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
16-17 Yıl Sonu Sınavı Yıl Sonu Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar