DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Resim BBP   104 2 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zeliha BARUT
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZELİHA BARUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teknik Resim çizim yöntemleri, kullanılan işaret ve semboller ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılarak resim çizmeyi ve okumayı öğrenme vizyonu kazandırılması
Dersin İçeriği
Teknik resmin tanımı ve amacı, geometrik çizimler, yay çizimleri, izdüşümler, görünüş çıkarma ve epür çizimleri, ölçülendirme, perspektif çizimleri ve örnek uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Geometrik çizimleri yapar
2) Üç görünüş ve perspektif çizimleri yapar
3) Ölçülendirme yapar
4) Çizgi çeşitleri ve kullanıldığı yerleri öğrenir
5) Teknik resmi okuma becerisi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik resmin tanımı, önemi, resim aletlerinin kullanılması ve bakımı resim kağıdı çeşitleri, ölçüleri, antetler, vs. Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
2 Çizgi ve çeşitleri, yanlış ve doğru çizim örnekleri, yazı ve çeşitleri, ölçekler Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Geometrik Çizimler 1 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Geometrik çizimler 2 Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Gösterip Yaptırma
5 Geometrik çizimler 3 ve ödev Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
6 Yay çizmleri ve ödev Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
7 Geometrik çizimler 4 ve ödev Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
8 Ara Sınav 1. Ara sınavına kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Üç görünüşün tanımı ve üç görünüş çıkarma teknikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Üç görünüş çıkarma alıştırmaları ve ödev Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
11 Kesit alma tekniği ve ödev Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
12 Ölçülendirme ve ödev Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Perspektif çizimi ve teknikleri Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 2. Ara sınav 1. arasınavından sonra 2. arasınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
15 Dönem içi ödev değerlendirme Ders notundaki ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar