DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik BBP   107 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Ayşe ÇOBANKAYA
Dersi Verenler
Arş.Gör.AYŞE ÇOBANKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Limit, süreklilik ve Türevin temel özelliklerini kavramak ve bunları fonksiyonların grafiklerini çizmede, yaklaşık hesap yapmada ve problem çözmede kullanmak.
Dersin İçeriği
Kümeler ve Sayı kümeleri, Fonksiyonlar, Limit,Süreklilik Türev ve türev alma kuralları, Fonksiyonların grafiklerini çizmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Limiti tanımlayabilir ve özelliklerini ifade eder.
2) Sürekliliği tanımlar ve bazı teoremleri ifade eder.
3) Sürekli fonksiyonların bazı özelliklerini kullanarak problem çözer.
4) Türevi tanımlar, hesaplar.
5) Bazı sayıları türev yardımıyla yaklaşık hesaplar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar, Rasyonel ve Gerçel Sayılar Sayı Ekseni Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Tartışma
2 Aralıklar , Sıralama ve Eşitsizlikler Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
3 Mutlak değer ve Mutlak değerli eşitsizlikler Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
4 Fonksiyon kavramı, tanım ve değer kümeleri bulma ve fonkiyon çeşitleri Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
5 Artan azalan fonksiyonlar, ters fonksiyonlar Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
6 Trigonometrik fonksiyonlar Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
7 Limit kavramı ve limitin bazı özellikleri Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Yazılı Sınav
9 Yanlı limitler Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
10 Sonsuz ve sonsuzda limtler Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
11 Süreklilik kavramı ve Sürekli fonksiyonlara örnekler Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
12 Süreklilik ile ilgili bazı teoremler Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
13 Süreksizlik tipleri Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
14 Türev, teğetin eğimi. Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
15 Türev alma kuralları ve problemler Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar