DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeoloji BBP   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Atike NAZİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ATİKE NAZİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerkürenin tanınması, yerkabuğunun bileşimi ve değişimine etki eden faktörleri öğrenmek ve bu özelliklerin toprak açısından önemini kavramak
Dersin İçeriği
Yerkürenin tanıtımı, mineraller ve kayaçlar, zemin ve toprak oluşumu, bu oluşumların tarım ve mühendislik özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yer kürenin yapısı ve evrimi hakkında bilgi sahibi olur.
2) Yerkabuğunu oluşturan kayalar ve mineralleri tanır
3) Toprak oluşum prosesini kavrar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeoloji biliminin tanımlanması, Yeryuvarı ve yerin iç yapısı, Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Mineraller, kayaçların yapı taşları Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Mağmatik kayaçlar, Plütonizma Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Volkanizma ve volkanlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ayrışma, aşınma ve toprak Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Çökeller ve çökel (sedimanter) kayaçlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Metamorfizma ve metamorfik kayaçlar Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Arasınav Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Yazılı Sınav
9 Levha tektoniği Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Depremler Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kütle hareketleri Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Akarsular Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yeraltı suyu ve su döngüsü Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Jeolojik zaman ve fosiller Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Buzullar ve Buzullaşma Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final sınavı Konu ile ilgili kaynakları ve ders kitaplarını okumak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar