DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zooloji BBP   111 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Elif ORUÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.ELİF ORUÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hücrenin biyolojik organizasyonunu, biyomoleküllerin yapı ve işlevlerini öğrenmek Bilimsel araştırma yöntemlerini kavramak ve uygulamak Konuyla ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularında tartışabilir
Dersin İçeriği
Biyolojinin temel alanları, hücrenin ve canlı organizmanın moleküler organizasyonu, yapı ve fonksiyon ilişkisi, araştırmalarda bilimsel yöntem

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlı organizmadaki moleküler organizasyonu yorumlayabilme
2) Hayvansal dokuları, sistemleri tanıyabilme ve fonksiyonlarını açıklayabilme.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12) Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zoolojinin dalları ve canlıların özellikleri Kitapta ilgili bölümün okunması Tartışma
2 Bilimsel yöntem Kitapta ilgili bölümün okunması
3 Canlının kimyasal organizasyonu, su ve suyun önemi canlıların sınıflandırılması Kitapta ilgili bölümün okunması
4 Biyomoleküllerin yapı ve işlevleri Kitapta ilgili bölümün okunması
5 Hücre, organeller Kitapta ilgili bölümün okunması
6 Hücre döngüsü Kitapta ilgili bölümün okunması
7 Hayvansal dokular Kitapta ilgili bölümün okunması
8 Ara Sınav Kitapta ilgili bölümün okunması
9 Kalıtım Kitapta ilgili bölümün okunması
10 Protein sentezi Kitapta ilgili bölümün okunması
11 Beslenme Kitapta ilgili bölümün okunması
12 Vitamin ve mineral maddeler Kitapta ilgili bölümün okunması
13 Ekoloji Kitapta ilgili bölümün okunması
14 Ekosistem Kitapta ilgili bölümün okunması
15 Biyolojik çeşitlilik Kitapta ilgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitapta ilgili bölümün okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar