DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme Bilgisine Giriş BBP   124 2 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Derya ÖNDER
Dersi Verenler
TeknisyenMÜGE ERKAN CAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Basit ve gelişmiş ölçme aletlerini kullanarak yeryüzü üzerindeki arazi parçalarının biçim ve büyüklüklerinin ölçmek
Dersin İçeriği
Basit ölçme aletleri ile yapılan yatay ölçmeler, dik inme ve çıkma aletleri; küçük arazi parçalarının ölçüm yöntemleri(üçgenlere ayırma, ortogonal yöntem), plan çizimi; alan hesapları, aplikasyon, nivelman; nivelman işlerinde kullanılacak aletler, yatay mesafe ve yatay açı okumaları, yükseklik okumaları, profil ve yüzey nivelmanı, ölçmelerin kağıt üzerine geçirilmesi; plan üzerinden alan ölçmeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgileri öğrenir
2) Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularını öğrenir
3) Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiyi kazanır
4) Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı olma özelliğini kazanır
5) Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçme bilgisinin tanımı, kapsamı, ölçme çeşitleri, ölçü birimleri, basit ölçme aletleri ve bunlarla yapılan işlemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Sözlü Sınav
2 Uzunluk ölçmeleri, uzunluk ölçmelerinin karşılaştırılması, ölçmelerde yapılan hatalar ve hata sınırları, arazi uygulamaları Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
3 Dik inme ve dik çıkma işlemleri ve ödev konularının verilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
4 Basit araçlarla ve gönye ile prizmalarla yapılan işlemler Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Sözlü Sınav
Ödev
5 Basit ölçme araçları ile yapılan işlemlerin arazide uygulaması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
6 Alanların ölçülmesi hesaplanması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
7 Arazide alan ölçümünün uygulaması (uzunluk ölçümü, dik inme ve dik çıkma yöntemleri uygulanarak arazi ölçümü) Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Yükseklik ölçme yöntemleri, nivelman aletlerinin tanıtımı Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
10 Ara sınav sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav
11 Nivelman çeşitleri, kontrolü ve düzeltilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
12 Arazide nokta nivelmanı ile boyuna profil nivelmanın uygulaması Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
13 Enine profil nivelmanı ve profillerin çizimi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
14 Yüzey nivelmanı ve ödev konularının verilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
15 Teodolitin tanıtımı ve teodolitte hatalar ve bunların kontrolü ile düzeltilmesi Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar