DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya BBP   126 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burak AY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURAK AY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel kimya bilgisini oluşturmak
Dersin İçeriği
Madde özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maddenin özellikleri ve ölçümünü kavrar
2) Atom ve Atom kuramını kavrar
3) Kimyasal bileşikleri adlandırılmasını kavrar
4) Kimyasal tepkimeleri yazabilir
5) Sulu Çözelti tepkimelerini kavrar
6) Gazlar konusunu kavrar
7) Periyodik çizelge ve bazı atom özelliklerini kavrar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atomlar, Moleküller ve İyonlar Ders kitapları Anlatım
2 Maddenin Ölçülmesi Ders kitapları Anlatım
3 Kimyasal Bileşiklerin Adlandırılması Ders kitapları Anlatım
4 Stokiyometri Ders kitapları Anlatım
5 Sulu Çözelti Tepkimeleri Ders kitapları Anlatım
6 Katı ve Sıvıların Çözeltilerinin Hazırlanması Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
7 Gazlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Kimyasal Tepkimelerde Enerji Ders kitapları Anlatım
10 Atomların Elektron Yapısı Ders kitapları Anlatım
11 Periyodik Çizelge Ders kitapları Anlatım
12 Kimyasal Bağlanma 1: Kovalent Bağ Ders kitapları Anlatım
13 Kimyasal Bağlanma 2: Molekül Geometrisi ve Atom Orbitallerinin Melezleşmesi Ders kitapları Anlatım
14 Organik Kimya Ders kitapları Anlatım
15 Organik Kimya Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar