DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Meyvecilik BBP   202 4 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ömür DÜNDAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.ÖMÜR DÜNDAR1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.NESİBE EBRU KAFKAS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünya da ve Türkiye de yetiştirilen meyve tür ve çeşitleri, üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunlarını anlar, derim sonrası ile muhafazasını ve etkili faktörleri , meyvecilikteki ilke ve kavramları öğrenir.
Dersin İçeriği
Dünya da ve Türkiye de yetiştirilen meyve tür ve çeşitleri, üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunları, meyvecilikteki ilke ve kavramlar, bahçe kurma, derim sonrası işlemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meyvecilikle ilgili temel kavramları öğrenir.
2) Meyvelerin yetiştirilme tekniklerini öğrenir.
3) Meyve bahçesi kurabilir.
4) Meyve bahçelerinin bakım işlemlerini gerçekleştirebilir, sorunları çözebilir.
5) Derim, ambalaj, muhafaza konularını öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ile Türkiye ve Dünya da Meyvecilik Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Gösteri
Tartışma
Anlatım
2 Türkiye ve Dünya da meyve ticareti Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Gösteri
Tartışma
Anlatım
3 Türkiye nin meyvecilik iklim bölgeleri ile bu bölgelerin özellikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
4 Meyve gruplarının genel sınıflaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 Meyve gruplarının genel sınıflaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu Meyve ağaçlarında dinlenme, önemi ve çiçeklerin açılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 Meyve tozlanma, döllenme, dökümler, periyodisite Meyve bahçesi kurarken döllenme biyolojisi bakımından dikkat edilecek Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Anaç Yetiştirilmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Yazılı Sınav
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
10 Fidanların Sökülmesi, Hendeklenmesi ve Ambalajı Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 Meyve bahçesi kurulması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 Meyve bahçelerinde yıllık bakım işleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 Meyve ağaçlarının budanması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 Derim ve Sonrası Meyvelerde kalite analizleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Derim ve Sonrası Meyvelerde kalite analizleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Performans Değerlendirmesi
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar