DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkilerde Çoğaltma Yöntemleri BBP   207 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali KÜDEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.ALİ KÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kalite ve kantite bakımından daha iyi, stres koşullarına dayanıklı bitki çoğaltımı ve çoğaltmada uygun yöntem ve değerlendirme tekniklerinin kullanılması.
Dersin İçeriği
Bahçe Bitkilerinde özellikle meyvecilikte fidan üretiminde temel ilkeler, tohum, anaç, konuları ele alınmaktadır. Tohumlarda canlılık ve çimlendirme testleri, anaçların çelikle üretimi, fidan üretiminde aşı çeşitleri ve farklı aşılama teknikleri üzerinde durulmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerde çoğaltma yöntemlerindeki temel kavramları bilir.
2) Bitkilerde çoğaltma yöntemlerini öğrenir.
3) Bahçe Bitkilerinde özellikle meyvecilikte fidan üretiminde temel ilkeler, tohum, anaç, aşı konularını kavrar.
4) Bitkilerin çoğaltılmasında kullanılan hormonları bilir.
5) Teorik bilgiyi pratiğe nasıl aktaracağı üzerinde tartışır.
6) Çelikle çoğaltmayı bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14) Çeliklerde kök oluşumunun fizyolojisi, çelik materyalinin seçimi, ana bitkinin beslenme durumu, odun tipi, çelik alma zamanı.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerde çoğaltma yöntemlerine giriş. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
2 Eşeyli ve Eşeysiz (vegetatif) Çoğaltma: Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Tohumların Dinlenme Fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Tohumlarda çimlendirme teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Çimlenmeyi Uyartıcı ve Hızlandırıcı Yöntemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Çelikle çoğaltma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
7 Çelikle çoğaltılan meyve türleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Yazılı Sınav
9 Aşı ve aşı çeşitleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Çeşitli Meyve Türleri Anaçları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
11 Generatif ve Vegetatif Anaçlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Kalem aşı teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Aşı teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
14 Göz aşı teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya çalışılması Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar