DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Entomoloji BBP   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serdar SATAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.SERDAR SATAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zoolojinin bir dalı olan Entomolojide Böceklerin, Anatomi, Fizyoloji, Ekoloji üreme ve gelişmeleri ve böceklerle savaşımını hakkında temel bilgileri öğretmek dersin amaçları arasındadır.
Dersin İçeriği
Tarımsal üretimde önemli üretim kayıplarından birisi olan böceklerin, benzer canlılarla olan ortak özellikleri, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, ekolojileri, yaşam alanlar, sınıflandırılmaları ve savaşımlarının konusu dersin içeriğidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Böceklerin önemi insan ve doğa için önemi ve bulundukları noktadaki görevlerini anlar
2) Böcekler ile arthoropoda şubesine giren akraba sınıfların genel özellikleri öğrenir
3) Böceklerin anatomisini ve fizyolojisini anlar
4) Böceklerin üreme, gelişme ve duyu organlarını öğrenir
5) Böcek popülasyonlarını etkiliyen ekolojik faktörleri anlar
6) Böceklerle temel savaşım (Kültürel, fiziksel, biyolojik, bioteknik ve kimyasal) yöntemleri ile entegre mücadele kavramını öğrenir
7) Böcek takımları ile genel özelliklerini tanımlar
8) Önemli zararlı familyalar ile faydalı böcekleri içeren familyaları tanımlar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arthropoda şubesindeki sınıfların genel özellikleri ile birbirlerinden ayrımı, Hexapoda ya genel giriş ve tarımdaki ekonomik önemi İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Böceklerin vücut duvarı ve yapısı İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Sözlü Sınav
3 Böceklerde Baş ve uzantıları ile işlevleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
4 Thorax, Abdomen ve uzantıları İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
5 Böceklerin Kas, Sindirim ve boşaltım sistemleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
6 Böcek dolaşım, solunum, ve üreme sistemleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
7 Sinir sistemi ve duygu organları İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
Sözlü Sınav
9 Ara sınav İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Yazılı Sınav
Ödev
10 Böceklerde gelişme ve tipleri İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
Ödev
11 Böcek ekolojisi İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
12 Böcekler ile Kültürel, fiziksel savaşım (Temel kavramlar) İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
13 Böcekler ile Biyolojik ve Kimyasal Savaşım (Temel Kavramlar), ev ödevlerinin hazırlanması tartışılması İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
14 Entegre Mücadele Kavramı (IPM), ev ödevlerinin hazırlanması tartışılması İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması ödevler üzerine bire bir görüş alış verişi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
15 Böceklerin takımlarının sınıflandırılması ve Genel Özellikleri ve ve ödevlerinin sunulması İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması ile ödevlerin ön gösterimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili Ders Notlarındaki Bilgiler ile kaynak kitapların okunması Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar