DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Mekanizasyon BBP   210 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Serdar ÖZTEKİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET SERDAR ÖZTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal üretimde ürün kayıpları azaltarak, üründe nitelik ve nicelik artışı için kullanılan tarım makinaları ve teknolojilerin tanıtımı
Dersin İçeriği
Tarımsal mekanizasyona giriş, tarımda enerji, içten yanmalı motorlar, traktörler, toprak işleme, ekim-dikim, gübreleme, sulama, hasat-harman, hasat sonu işlemlerde mekanizasyon uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2) Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını öğrenir.
3) Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
4) Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını öğrenir.
5) Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımda Enerji Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 İçten yanmalı motorlar Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tarım makinaları işletmeciliği Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Ergonomi Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İşletmecilik, makina seçim süreci Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Toprak işleme makinaları Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Ekim makinaları Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notlarından çalışma yapılması Yazılı Sınav
9 Dikim makinaları Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Gübreleme Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Sulama makinaları Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Hasat makinaları Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Harman makinaları Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Hasat sonu işlemler Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Depolama tekniği Ders notlarından çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarından çalışma yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar