DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme BBP   211 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim ORTAŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.İBRAHİM ORTAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprakların yeteneklerine göre tanımlamak, sınıflandırılarak ekolojik prensiplere uygun bir biçimde tarımda kullanılmalarını sağlamak, ayrıca amaç dışı kullanımlara karşı korunmaları ve yürütülecek toprak verimliliği ve bitki besleme çalışmalarıyla, sağlıklı ve dengeli bitki besleme programları oluşturulması yanında toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimine uygun kullanımını öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Toprak oluşum süreçleri ve aşamaları, toprak fiziksel, kimyasal biyolojik özelikleri, toprak mikroorganizma faaliyetleri, pH, kireç ve bitki kök sitemlerinin besin elementi üzerindeki etkileri, bitki besin elementlerinin tek tek özelikleri ve bitkiler için önemi ve gübrelemede kullanılan materyaller. Arazi kullanımı ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprağın nasıl ve hangi mekanizmalar ile oluştuğunu ve geliştiğini bilir.
2) Toprak yapısını analiz yöntemlerini bilir.
3) Bitki besin elementlerini ve gübreleme programlarını ve hangi yöntemleri uygulayacağını bilir.
4) Toprak fiziksel özeliklerini öğrenir.
5) Toprak biyolojisi ve organik maddeyi bilir.
6) Toprak ıslahı ve yöntemleri bilir.
7) Toprak ve bitki yönetimini bilir.
8) Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar.
9) Ara Sınav
10) Mikoriza fosfor alımı ilişkisini kavratmak
11) toprakta potasyumun önemi ve bitki için gekliliğini kavratmak
12) Demir çinko ve bakırım bitkiler için önemini kavratmak
13) fosforun formaları ve bitki için önemi anlatılacaktır
14) kasiyum magnesyum ve sodyumun önemi kavratılacak
15) arazi kulanımı ve etütlerin önemi kavratılacaktır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders programının sunuluşu, dersten kazanılacak öğrenme çıktıları ve bunların program çıktıları ile eşleştirilmesi, Tarım nedir, Toprak Nedir, Nasıl oluşur. Dünyadaki toprak varlığı ve ülkemizdeki toprak varlığı ve çeşitleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik oluşumu, Toprak profili gelişimi ve horizon tanımlaması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Toprak bünyesi analizi ve bunun tarım için önemi, Bünye analizi laboratuvarda yapılacak, Kum, kil ve siltin toprak kullanımı açısında önemi ve özellikleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Toprak strüktürü ve tanımlanması, Kil minerallerinin önemi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Toprak mikroorganizmalarının tanımlanması, Yaralı mikroorganizmalarının tarım ve bitki için önemi, Mikoribiyal ekoloji ve toprak için önemi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Organik maddenin topraktaki varlığı ve önemi, Organik madde toprak oluşumu ve verimlilik ilişkisi, Organik madde ve karbon döngüsü Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Toprak pHsı ve tuzluluk alkalilik, pHnin ölçülmesi, Toprak kalitesi ve çevre ilişkisi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
9 Fosforun topraktaki formları bitki için önemi ve gübreleme ve gübre kullanımı. Fosfor mikoriza ilişkisinin ekolojik tarım için önemi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Potasyumun un topraktaki formları bitki için önemi ve gübreleme ve gübre kullanımı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 ARA SINAVI ineraktiv sınav
12 Demir, çinko, mangan ve bakırın un topraktaki formları bitki için önemi ve gübreleme ve gübre kullanımı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Sodyum, kalsiyum ve magnezyumun un topraktaki formları bitki için önemi ve gübreleme ve gübre kullanımı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Toprak sınıflandırılması ve arazi kullanımı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 YILSONU SINAVI yazılı sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar