DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Zootekni BBP   213 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serap GÖNCÜ
Dersi Verenler
Prof. Dr.SERAP GÖNCÜ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.LADİNE ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çiftlik hayvanları yetiştiricilik sistemleri, ırklar, koyun, keçi, sığır, tavuk ve arı yetiştiriciliği, hayvan ıslahı, üreme ve çiftlik hayvanları sindirim sistemi tiplerini öğretmek, çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yem kaynaklarını tanıtmak
Dersin İçeriği
Çiftlik hayvanları yetiştiricilik sistemleri, ırklar, koyun, keçi, sığır, tavuk ve arı yetiştiriciliği, hayvan ıslahı, üreme ve besleme konuları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye hayvansal üretimini öğrenir
2) hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki önemini öğrenir
3) çiftlik hayvanlarının sindirim sistemlerini tanır
4) Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan kaba yemlerin özelliklerini bilir
5) Çiftlik hayvanların beslenmesinde kullanılan tahılları i öğrenir
6) Çiftlik hayvanların beslenmesinde kullanılan yan ürünleri öğrenir
7) yazılı sınav
8) Dünya ve Türkiye hayvancılığına genel durumu öğrenir
9) Dünya ve Türkiye hayvancılığına genel durumu öğrenir
10) Çiftlik hayvanlarında üreme esaslarını öğrenir
11) Hayvan ıslahının genel ilkelerini öğrenir
12) Sığır yetiştiriciliğinin genel hatlarını öğrenir
13) Koyun yetiştiriciliğinin genel hatlarını öğrenir
14) Keçi yetiştiriciliğinin genel hatlarını öğrenir
15) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin genel hatlarını öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal üretim değerleri (Çiftlik hayvanı sayıları, yem üretimi, hayvansal üretim ihracat ve ithalat istatistikleri) Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
2 Çiftlik hayvanlarında sindirimi sistemleri, tek mideliler/çok mideliler Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
3 Yemlerin sınıflandırılması Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
4 Kaba yemler (Buğdaygil yem bitkileri) Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
5 Kaba yemler (Baklagil yem bitkileri) Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
6 Yoğun yemler Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
7 Karma yemler, çiftlik hayvanları beslemesine giriş Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 Dünya ve Türkiye hayvancılığına genel bakış Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
10 Çiftlik hayvanlarında üreme Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
11 Hayvan ıslahı Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
12 Sığır yetiştiriciliği Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
13 Koyun yetiştiriciliği Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
14 Keçi Yetiştiriciliği Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
15 Kanatlı hayvan yetiştiriciliği Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar