DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Biyoteknolojisi BBP   214 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Salih KAFKAS
Dersi Verenler
Prof.Dr.YILDIZ KAÇAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyoteknolojinin tanımı, uygulama alanları ve bitki ıslahında kullanımı.
Dersin İçeriği
Bu ders; biyoteknolojinin tanımı ve uygulama alanları, doku kültürü laboratuvarı organizasyonu, embriyo kurtarma ve embriyo kültürü, somatik embriyogenesis ve organogenesis, haploid bitki eldesi, protoplast kültürü ve somatik melezleme, bitkilere gen aktarma yöntemleri, moleküler genetik laboratuvar organizasyonu, DNA, RNA yapılarının İncelenmesi, PCR mekanizması, genetik markırlar: morfolojik ve biyokimyasal markırlar, moleküler markır teknolojisi ve GDO ve Dünyadaki durumu konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoteknolojinin tanımını kavrar
2) Biyoteknolojinin uygulama alanlarını öğrenir.
3) Bitki doku kültürü yöntemlerini kavrar.
4) Bitki ıslahında kullanılan temel moleküler teknikleri öğrenir.
5) Bitkilere gen aktarma yöntemlerini kavrar.
6) Genetiği değiştirilmiş organizmaları öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Learning genetically modified organisms Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Doku kültürü Laboratuvar Organizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Embriyo Kurtarma ve Embriyo Kültürü Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Somatik Embriyogenesis ve Organogenesis Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Haploid Bitki Eldesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Protoplast Kültürü ve Somatik Melezleme Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Bitkilere Gen Aktarma Yöntemleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Ara Sınav Ders ile ilgili bilgilerin okunması
9 DNA, RNA Yapılarının İncelenmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 PCR Mekanizması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Genetik Markırlar: Morfolojik ve Biyokimyasal Markırlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Moleküler markörler Ders ile ilgili bilgilerin okunması Yazılı Sınav
13 Genetik Markırlar: Moleküler Markır Teknolojisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 GDO ve Dünyadaki Durumu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Genel tekrar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınavın hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar