DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sebze Tohumculuğu BBP   301 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nebahat SARI
Dersi Verenler
Doç.Dr.İLKNUR SOLMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiyede sebze tohumculuğunun genel durumu, tohumculuk sektöründe yaşanan yeni gelişmeler, tohumluk tipleri, tohum biyolojisi, tohum işleme ve teknolojisi, sebze tohumluklarında kalite, tohumlukların kontrol ve sertifikasyonu ile tohumluk sebze yetiştiriciliği konularında temel kavramları ve konuları anlayabilmek.
Dersin İçeriği
Sebze tohumculuğunun Türkiye ve dünyadaki yeri, tohum ve tohumluğun tanımı, tohum üretimi ve kalitesinin önemi, tohumun yapısı, melez tohumlar, ekilecek tohum miktarının hesaplanması, tohum fizyolojisi, dormansi, vernalizasyon, çimlenme ve güç testleri, çimlenmeyi uyarma ve uyarıcılar, tohumlukların kontrol ve sertifikasyonu, depolanması, tohum üretiminde çevre şartlarının etkisi, tohum alma yöntemleri, tohum verimleri ve tohumluk sebzelerin yetiştirilmeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sebze tohumculuğu ile ilgili kavramlar ile tohumculuğun Türkiye ve dünyadaki durumunu tanımlar.
2) Tohum ve tohumluk üretimlerinin çeşitli sebze türlerindeki uygulanışları becerisini kazanır.
3) Sebze tohumluğu üretebilir, üretimi için gerekli biyolojik, teknolojik ve agronomik durumları analiz eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebze tohumculuğunun Türkiyede geçirdiği aşamalar ve güncel durumu Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Tohum ve tohumluk kavramları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Tohumluk tipleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Açık tozlanan sebze tohumları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Hibrit sebze tohumları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Tohum fizyolojisi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Tohum çimlenme ve vigor testleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
9 Tohumluk üretimi ve üreticileri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Sebze tohumluk üretimlerinde tarla kontrolleri-I Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Sebze tohumluk üretimlerinde tarla kontrolleri-II Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Sebze tohumluk üretimlerinde laboratuvar kontrolleri-I Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Sebze tohumluk üretimlerinde laboratuvar kontrolleri-II Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Üretim izni ve standart tohumluk kaydı başvuruları, çeşit tescili Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Sebze tohumlarının işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar