DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üzümsü Meyveler BBP   302 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nurgül Fetiye TÜREMİŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.NURGÜL FETİYE TÜREMİŞ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.NESİBE EBRU KAFKAS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Üzümsü meyveler hakkında bilgi vermek, Türkiye ve Dünya üretimi hakkında bilgi vermek, değerlendirme metotları hakkında bilgi verir.
Dersin İçeriği
Türkiye de meyve üretimi, üzümsü meyveler, çilek, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, bektaşi üzümü, yaban mersini, botaniği, çoğaltımı, ekolojik istekleri, bahçe kurma, budaması, hasat, değerlendirme şekli, zararlıları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üzümsü meyvelerin dünya üretimi hakkında bilgi kazanır.
2) Üretim teknikleri hakkında bilgi öğrenir.
3) Üzümsü meyvelerin Kullanım alanları hakkında bilgi öğrenir
4) Hastalık-zararlıları hakkında bilgi kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye üzümsü meyve üretim değerleri, üzümsü meyvelerin tanımı. Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 Çilek hakkında bilgi (anavatanı ve ekolojisi) Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
3 Çilek hakkında bilgi (yetiştiriciliği) Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
4 Ahududu hakkında bilgi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Böğürtlen hakkında bilgi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
6 Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü hakkında bilgi (sistematiği) Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü hakkında bilgi (ekolojisi) Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
9 Yaban mersini hakkında bilgi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 Botaniği, Üretimi, Ekolojik İstekleri hakkında bilgi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
11 Bahçe kurma hakkında bilgi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
12 Budama ve şekil verme hakkında bilgi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
13 Hasat zamanı ve hasat şekli hakkında bilgi, Muhafazası hakkında bilgi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Hastalık ve zararlıları hakkında bilgi Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
15 Yıl sonu sınavına hazırlık Sınav hazırlığı Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tavsiye edilen kaynaklardan ve ders notlarından ilgili konuya çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar