DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örtüaltı Sebzeciliği BBP   304 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAYRİYE YILDIZ DAŞGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Örtüaltı yetiştiriciliği sistemlerinin tanıtılması, örtüaltı yetiştiriciliği prensiplerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Farklı örtüaltı sistemlerinin tanımlanması ve birbirlerinden ayırt edilmesi, sera kurulumuna etkili olan ekolojik, ekonomik ve sosyal faktörler, sera kurulmasında etkili teknik faktörler, serada sebze yetiştiriciliğinin genel prensipleri (bitki dikim yoğunluğu, budama ve askıya alma, tozlanma ve döllenmeye yardım, sulama, gübreleme ve hasat)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı örtüaltı sistemlerini tanır ve ayrımlar
2) Sera kururken etkili olan ekolojik ve sosyal faktörleri öğrenir
3) Seraların yapısal özelliklerini bilir ve tanımlar
4) Sera iklimlendirmesinin temel ilkelerini bitkiler ile ilişkilendirerek öğrenir
5) Seralarda bitki yetiştirme prensiplerini öğrenir (bitki dikim yoğunluğu, budama, gübreleme, sulama, tozlanma vb)
6) Seranın kurulmasını teknik olarak denetleyebilir ve serayı sürdürebilir bir şekilde işletir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örtüaltı yetiştiriciliğinin tanımının yapılması, tarımda bitkisel üretimde ayrılan farklı yanları, sağladığı faydalar. Uygulama : Öğrencilerin çalışma gruplarına ayrılması, her grup için farklı bir sebze türü verilmesi. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
2 Örtüaltında bitki yetiştirme sistemlerinin sınıflandırılması. Uygulama: Fidelerin seraya öğrenciler tarafından dikilmesi. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
3 Örtüaltı tarımının tarihçesi, Türkiye ve dünyada örtüaltı tarımının genel durumu (istatistikler). Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım yapmaları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Seraların farklı şekillerde sınıflandırılması 1 Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon. sulama vb. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Seraların farklı şekillerde sınıflandırılması 2 Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon. sulama vb. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Sera kurulması sırasında etkili olan ekolojik, ekonomik ve sosyal faktörler. Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon, sulama uygulamaları. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Seranın kurulumunda etkili teknik faktörler 1 Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon, sulama uygulamaları. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav ra sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmalı Yazılı Sınav
9 Seranın kurulumunda etkili teknik faktörler 2. Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon, sulama uygulamaları. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Seralarda iklimlendirme-1 : ısıtma, serinletme ve soğutme, ışıklandırma. Uygulama: Bu hafta teorik derste anlatılan sera iklimlendirme sistemlerinin uygulama alanındaki seralarda görsel olarak tanıtılması. Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon, sulama ve hasat uygulamaları. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Seralarda iklimlendirme 2 : havalandırma, nemlendirme, CO2 gübrelemesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Serada toprak hazırlığı 1 : bitki atıklarının temizliği, toprak işleme, tuzluluğun giderilmesi Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Serada toprak hazırlığı 2 : toprak organik maddesini artırma, toprak dezenfecsiyonu, topraksız yetiştiriciliğe giriş Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Seralarda farklı yetiştirme dönemleri, örtüaltı tarımı için uygun sebze tür ve çeşit seçiminde etkili faktörler, seraya dikim. Uygulama: Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, fertigasyon, sulama ve hasat uygulamaları. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Seralarda budama, tozlanma ve döllenmeye yardım, sulama, gübreleme ve fertigasyon konularının genel olarak tanıtılması ve açıkta yetiştiricilikten farklılıklarının vurgulanması. Uygulama: Önceki haftalarda bizzat yaparak öğrendikleri budama işlemlerinin pekiştirilmesi. Öğrencilerin serada bitkilerine bakım çalışmaları; askıya alma, budama, çapalama, sulama ve hasat uygulamaları Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmalı. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar