DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Subtropik Meyveler 1 BBP   305 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sevgi PAYDAŞ KARGI
Dersi Verenler
Prof.Dr.SEVGİ PAYDAŞ KARGI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiyede yetiştirilen subtropik meyve tür ve çeşitlerinin üretim miktarlarını, yetişme alanlarını, ticaretini ve yetiştiricilik sorunlarını anlatmak ve bu konuları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders Dünyada ve Türkiyede yetiştirilen muz, yenidünya, zeytin, incir, nar, keçiboynuzu gibi subtropik meyve türlerinin üretim miktarları, yetişme alanları, ticareti ve yetiştiricilik sorunlarını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Subtropik meyve tür ve çeşitlerini öğrenir.
2) Subtropik meyve tür ve çeşitlerinin yetiştiriciliğini kavrar.
3) Subtropik meyve tür ve çeşitlerinin yetiştiricilik sorunlarını öğrenir ve çözüm önerileri sunabilir.
4) Subtropik meyve tür ve çeşitleriyle bahçeler kurup bakımını yapabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ile Subtropik Meyvelerin Türkiye ve Dünyadaki üretim miktarları ile dağılımları Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Türkiye ve Dünyada muz yetiştiriciliği, yetiştirme teknikleri, bu konudaki sorunlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 Türkiye ve Dünyada muz yetiştiriciliği, yetiştirme teknikleri, bu konudaki sorunlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 Türkiye ve Dünyada yenidünya yetiştiriciliği, yetiştirme teknikleri, bu konudaki sorunlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Türkiye ve Dünyada yenidünya yetiştiriciliği, yetiştirme teknikleri, bu konudaki sorunlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Türkiye ve Dünyada zeytin yetiştiriciliği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Zeytin yetiştirme teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders ile ilgili bilgilerin okunması Yazılı Sınav
9 Zeytin yetiştiriciliğindeki sorunlar ve çözüm önerileri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Türkiye ve Dünyada incir yetiştiriciliği Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 İncir yetiştirme teknikleri ,sorunları ve çözüm önerileri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Türkiye ve Dünyada nar yetiştiriciliği, yetiştirme teknikleri. Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Nar yetiştirme teknikleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Nar yetiştiriciliğindeki sorunlar ve çözüm önerileri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Türkiye ve Dünyada keçiboynuzu yetiştiriciliği, yetiştirme teknikleri, bu konudaki sorunlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yıl sonu sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar