DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri Besl. Fizyolojisi BBP   307 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAYRİYE YILDIZ DAŞGAN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SEMİH TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerce mineral besin elementlerinin alınması, taşınması, depolanması, metabolik süreçlerde kullanılması, toprağın besin elementlerce zenginleştirilmesi, mineral elementlerin birbirleri ile antagonistik ve sinerjistik etkileşimlerinin bilinmesi. Bahçe Bitkilerinde yüksek verimlilik ve ürün kalitesi için meyve, bağ, sebze ve süs bitkilerinde gübreleme programlarının yapılması.
Dersin İçeriği
Besin elementlerinin tanıtılması, alınması ve bitki içerisinde floemde ve ksilemde taşınma ilkelerı, bahçe bitkileri türlerinde beslenme, gübreleme, fertigasyon programları yapılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mineral besinlerin tanımlanması ve sınıflandırılmasını öğrenir
2) İyon alım mekanizması. Floem ve ksilemde taşınma ve bunun düzenlenmesini öğrenir
3) Mineral besinlerin görevlerini öğrenir
4) Faydalı diğer mineral elementler ; Silisyum, selenyum vb tanır
5) Mineral besinlerin eksikliği ve toksisitelerinin tanısını yapabilir
6) Sebze yetiştiriciliğinde fertigasyon/gübreleme programlarının yapmayı öğrenir
7) Farklı sebze türlerinin (domates, biber, patlıcan, hıyar vb) beslenme gereksinimlerini öğrenir
8) Bahçe Bitkilerinde kullanılan gübrelerin verilme şekillerini öğrenir
9) Gübrelerin ve mineral besinlerin arasındaki antagonistik etkileri öğrenir
10) Bahçe Bitkilerinde ortaya çıkabilecek fizyolojik hastalıkları ve giderilme yollarını öğrenir
11) Farklı meyve türlerinde ve asmada gübreleme ilkelerini ve gübreleme programları yapmayıöğrenir
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mineral elementlerin tanıtılması, makro ve mikro elementlerin görevleri. Bahçe bitkilerinde yanlış besleme ve ortaya çıkan bozukluklar Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Kökten iyon alımı, aktif ve pasif taşınım, floem ve ksilemde taşınım Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Fizyolojik hastalıklar ve bunların meyve ve yapraklardaki semptomları. Bu hastalıkların giderilmesi için alınan gerekli önlemler Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Bahçe bitkilerinde kullanılan gübre formları ve dozları : EC gübreleri, fertigasyon-damlama gübreleri Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Bahçe Bitkilerinde gübrelerin verilme zamanı ve şekli Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Topraktan ve yapraktan gübre uygulamaları, Fertigasyon ilkeleri Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Sera sebzelerinde ve açıkta yetişen sebzelerde gübreleme programları yapılması, farklı sebzelerin besin gereksinimlerinin verilmesi Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Yumuşak ve sert çekirdeklilerde gübreleme Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Tartışma
10 Sert kabuklularda gübreleme Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Turunçgillerin gübrelenmesi Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Zeytinlerde gübreleme Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Asmada gübreleme Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Üzümsü meyvelerde gübreleme Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Süs bitkilerinde gübreleme Verilen kaynaklardan ilgili konuya çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar