DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj BBP   333 5 0 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hatıra TAŞKIN
Dersi Verenler
Doç.Dr.BİLGE YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebze ve süs bitkilerini tanıtmak, yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiyede yetiştirilen sebze ve süs bitkileri tür ve çeşitlerini tanımak; bitkisel, agronomik ve ekolojik özelliklerini bilmek; üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunlarını tartışmak; bitkilerin gen merkezleri, yetiştirme teknikleri, bahçe kurma konularındaki temel kavramları ve konuları anlayabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği hakkında uygulamalaı bilgi sahibi olur
2) Moleküler genetik, biyoteknoloji, biyoinformatik ve doku kültürü hakkında uygulamalı bilgi sahibi olur
3) Bitki fizyolojisi, hasat sonrası, tohumculuk, organik tarım ve mantar yetiştiriciliği hakkında uygulamalı bilgi sahibi olur
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arazide ılıman iklim meyvelerinde dal yapılarının ve budamanın yapılması Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Arazide farklı meyve ağaçlarında aşıların anlatılarak aşılmanın uygulamalı yapılması Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Arazide serada meyve yetiştiriciliği hakkında bilgi verilmesi Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Arazide serin iklim sebzelerinde ekim-dikim ve bakım işlerinin uygulamalı olarak yapılması. Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Arazide bağcılık bölümünde budama işlemlerinin yapılması Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Arazide turunçgillerde olgun meyvelerin hasatlarının yapılması ve hasat kriterlerinin anlatılması Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Süs bitkilerinde çoğaltma ve budama işlemlerinin uygulamalı olarak yapılması Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
9 Doku kültürü laboratuarında sürgün ucu ve meristem kültürünün anlatılması ve uygulamalı yapılması Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Fizyoloji laboratuvarında makro-mikro element analizlerinin anlatılarak uygulamalı yaptırılması Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Pomoloji laboratuarında turunçgillerin pomolojik analiz kriterlerinin anlatılması ve pomolojik analizin uygulamalı olarak yapılması Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Derim sonrası fizyolojisi laboratuarında raf ömrünün hesaplanmasında kullanılan parametrelerin anlatılması ve uygulamalı olarak yapılması. Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Moleküler genetik laboratuarında genetik haritalama hakkında bilgi verilmesi Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Mantar yetiştirme odalarında mantar hasadının ve sulamasının gösterilmesi ve yapılması Konuyla ilgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Arazide turunçgillerde olgun meyvelerin hasatlarının yapılması ve hasat kriterlerinin anlatılması Konuyla ilgili notların okunması Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili notların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar