DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mantar Yetiştiriciliği BBP   350 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hatıra TAŞKIN
Dersi Verenler
Doç.Dr.HATIRA TAŞKIN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiyede yetiştiriciliği yapılan ve doğadan toplanıp tüketilen mantar türleri, üretim odaları yetişme koşulları, yöntemleri ve yetiştiricilik sorunlarını anlatmak, kompost yapımından başlayarak tüm yetiştiricilik aşamalarını öğrenir.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında yenilebilir mantarlardan beyaz şapkalı mantar yetiştiriciliği ile ilgili olarak mantarlardan sporlarının, sporlardan misellerin ve tohumluk misellerin elde edilmesi, kompost yapımı, misellerin komposta ekimi, mantar yetiştiriciliği için gerekli ekolojik koşullar, kültürel işlemler, hasat, hastalık ve zararlılar konularını içermektedir. Mantar yetiştiriciliğinin tarihçesi ve uygulanan değişik yetiştirme sistemleri ile mantarların biyolojisi de incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Beyaz şapkalı kültür mantarının tanımı ve tarihçesi
2) Beyaz şapkalı kültür mantarının yetiştiriciliğini öğrenme
3) Beyaz şapkalı kültür mantarı için kompost yapımını öğrenme
4) Beyaz şapkalı kültür mantarı yetiştiriciliğinde dikkat edilecek noktalar hakkında bilgi sahibi olma
5) Pleurotus sp. mantarı yetiştiriciliğini öğrenme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye ve Dünyada mantarcılığın tarihçesi Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Tartışma
Gösteri
Ödev
2 Mantarın tanımı, sistematikteki yeri, ekonomik önemi ve besin değeri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Gösteri
3 Beyaz şapkalı kültür mantarı biyolojisi ve üremesi Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Gösteri
4 Beyaz şapkalı kültür mantarının ekolojik istekleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Gösteri
5 Mantar üretim yerleri ve sistemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Mondern mantar işletmeleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
7 Kompost reçetelerinin hazırlanışı ve kompost yapımı Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Bu haftaya kadar incelenen konular önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından sınav için çalışılır Yazılı Sınav
9 Tohumluk misel üretimi Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
10 Komposta misel ekim yöntemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
11 Örtü toprağının özellikleri, hazırlanışı ve serimi Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
12 Yetiştiricilik döneminde uygulanan bakım işlemleri Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
13 Hasat, muhafaza ve paketleme Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
14 Mantar hastalık ve zararlıları Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
15 Pleurotus spp. yetiştiriciliği Önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından hazırlık Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem boyunca incelenen konular kadar incelenen konular önerilen kaynaklar ve verilen ders notlarından sınav için çalışılır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar