DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarım BBP   351 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nurgül Fetiye TÜREMİŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.NURGÜL FETİYE TÜREMİŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik tarım hakkında bilgi vermek. Organik tarımın önemi ve prensipleri hakkında bilgi vermek, organik tarımın geliştirilmesi, organik ve konvansiyonel ürünlerin besin değeri, organik gübreler, hastalık-zararlı ve yabancı ot kontrolü, organik ve konvansiyonel ürünler hakkında bilgi öğrenir.
Dersin İçeriği
Organik tarımın; geçmişi, geleceği ve yarını, çevre kirliliği, organik gübreler, organik bitki koruma metodları, biyolojik kontrol, biyoteknik kontrol, yabancı ot ve malç, organik sebze yetiştiriciliği, organik meyve yetiştiriciliği, organik turunçgil yetiştiriciliği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik tarımın amacını öğrenir.
2) Organik ve Konvansiyonel tarım arasındaki farklılıkları anlar.
3) Doğal kaynakları korumada kaynak kontrolü bilincini kazanır.
4) Organik tarımda kullanılan hastalık ve zararlı kontrol yöntemleri hakkında bilgileri öğrenir.
5) Organik tarım yönetmeliği hakkında bilgi kazanır.
6) Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyonu hakkında bilgiyi öğrenir.
7) Organik yabancı ot yönetimini öğrenir.
8) Organik tarımı uygulamada görerek konvansiyonel yetiştiricilikle tanımlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik tarım: geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Çevre kirliliği 1 (Hava ve su kirliliği ve bunu oluşturan etmenler) Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
3 Çevre kirliliği2 (Tarımsal kirlilik ve konvansiyonel tarımın oluşturduğu kirlilik) Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Organik tarımda bitki besin maddesi kaynakları Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
5 Azotun, Fosforun ve Potasyumun doğal yollarla karşılanması Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
6 Organik Gübreler (çiftlik gübresi) Dersle ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
7 Organik Gübreler (kompost yapımı) Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Reading of the papers about the lecture Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
9 Biyolojik mücadele Reading of the papers about the lecture Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 Biyoteknik kontrol Reading of the papers about the lecture Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Yabancı ot yönetimi Reading of the papers about the lecture Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
12 Ekim Nöbeti Reading of the papers about the lecture Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
13 Örtü altında organik tarım Reading of the papers about the lecture Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
14 Organik tarım yönetmeliği Reading of the papers about the lecture Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
15 Organik tarımda sertifikasyon Reading of the papers about the lecture Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınav hazırlığı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar