DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitk. Isl. Mol. Yönt. BBP   352 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Salih KAFKAS
Dersi Verenler
Prof.Dr.SALİH KAFKAS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyoteknolojinin tanımı, uygulama alanları ve bitki ıslahında kullanımı.
Dersin İçeriği
Bu ders; biyoteknolojinin tanımı ve uygulama alanları, doku kültürü laboratuvarı organizasyonu, embriyo kurtarma ve embriyo kültürü, somatik embriyogenesis ve organogenesis, haploid bitki eldesi, protoplast kültürü ve somatik melezleme, bitkilere gen aktarma yöntemleri, moleküler genetik laboratuvar organizasyonu, DNA, RNA yapılarının İncelenmesi, PCR mekanizması, genetik markırlar: morfolojik ve biyokimyasal markırlar, moleküler markır teknolojisi ve GDO ve Dünyadaki durumu konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) DNA ve RNA yı kavrar.
2) Moleküler markırları öğrenir.
3) PCR ı öğrenir.
4) Elektroforez yöntemlerini kavrar.
5) Bahçe bitkileri ıslahında markırlara dayalı moleküler ıslah yöntemlerini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 DNA ve RNA nın yapısı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Bitkilerde DNA ve RNA izolasyonunda ve mikar belirlenmesinde kullanılan yöntemler Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Genetik markörler ve tarihçesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 PCR teknolojisi ve kullanım alanları Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Elektroforez sistemleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Moleküler markır teknolojisi ve bitki ıslahında kullanımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 PCR a dayalı moleküler markırlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Ara Sınav Ders ile ilgili bilgilerin okunması
9 Bitkilerde genetik haritaların oluşturulması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 ARA SINAV Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
11 Bitkilerde genetik haritaların bitki ıslahında kullanımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Bitkilerde moleküler markırlar yardımıyla erken seleksiyon ile ıslah süresinin kısaltılması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
13 Bitkilerde gen ifadesinin belirlenmesinde kullanılan moleküler yöntemler ve gen ifadesinin ıslahta kullanımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 Yeni nesil sekanslama teknolojisinin bitki ıslahında kullanımı Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Genel Tekrar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar