DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topraksız Yetiştiricilik BBP   364 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAYRİYE YILDIZ DAŞGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Topraksız bitki yetiştirmeyi öğretmek
Dersin İçeriği
Topraksız bitki yetiştirme sistemlerinin tanıtılması, topraksız yetiştiricilikte kullanılan ortamlar, topraksız yetiştiricilikte besin çözeltisi, topraksız yetiştiriciliğin avantajları ve dezavantajları konuları incelenmektedir. Ayrıca farklı bitki gruplarında, farklı topraksız yetiştiricilik sistemleri incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkilerin topraksız yetiştirme teknikleri konusunda kavramsal ve kuramsal bilgiler kazanır
2) Topraksız üretimi yönetebilecek bilgi ve donanım kazanır.
3) Besin çözeltisi hazırlama ve bitki beslemenin yönetilmesini öğrenir
4) Besin çözeltisi hazırlanan gübreleri tanır
5) İklim ve çevre koşulalrına ve değişen bitki türleirne göre beslenmeyi yönetir
6) Kapalıı ve açık toraksız yetiştiricilğin ince detaylarını öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Topraksız yetiştiriciliğin tanımı ve sınıflandırılması Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Topraksız yetiştiriciliğin avantajları ve dezavantajları Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Açık ve Kapalı topraksız yetiştiricilik sistemleri Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
4 Topraksız yetiştiricilikte kullanılan inert ve organik ortamların tanıtılması-1 Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
5 Topraksız yetiştiricilikte kullanılan inert ve organik ortamların tanıtılması-2 Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
6 Ortam kültürlerinin prensipleri I (torbo kanalet, yastık vb.) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
7 Ortam kültürleri prensipleri II (kolon, yatak, tekne vb.) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Bu haftaya kadar işlenen konuların ders notları ve kaynak kitaplardan çalışılması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Su kültürleri prensipleri Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
10 Besin Çözeltisi Hazırlanması ve bitkilere verilmesi -1 Substratlar için besin çözelteltileri Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Besin Çözeltisi Hazırlanması ve bitkilere verilmesi -2 Su kültürleri için besin çözeltileri Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Örnek bir topraksız yetiştiricilik sisteminin incelenmesi I (Besleyici Film Tekniğinde yetiştiricilik) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
13 Örnek bir topraksız yetiştiricilik sisteminin incelenmesi II (Kayayününde yetiştiricilik) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Örnek bir topraksız yetiştiricilik sisteminin incelenmesi III (Volkanik tüf) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Örnek bir topraksız yetiştiricilik sisteminin incelenmesi IV (Besin çözeltisi sisinde yetiştiricilik) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem boyunca işlenen konuların ders notları ve kaynak kitaplardan çalışılması Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar