DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yumuşak Çekirdekli Meyveler BBP   401 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali KÜDEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.ALİ KÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ilıman ve ve subtropk iklim bölgelerinde yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliğinin anlatılması ve ekonomik öneminin kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste, yumuşak çekirdekli meyvelerin sistematiği, yayılış alanları, yetiştiriciliği sınırlandıran faktörler, üretim, ihracatı, yumuşak çekirdekli meyve çeşitleri özellikleri. Tropik ve subtropik bölgelerde yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliği, anaçları, dikim sistemleri ve kültürel işlemler vurgulanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yumuşak çekirdekli meyvelerin ılıman ve subtropik iklim koşullarında yetiştiriciliğini öğrenir.
2) Yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliğinde kullanılan anaç ve çeşitleri tanır.
3) Yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliğinde kullanılan budama sistemlerini bilir.
4) Yumuşak çekirdekli meyvelerin ülkemizde ve dünyada piyasa değerini tartışır
5) Yeni elma çeşitleri ve özelliklerini bilir.
6) Yeni armut çeşitleri ve özelliklerini bilir.
7) Elma bahçesi plantasyonunu yapabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgi ve dersin içeriğinin anlatılması Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Yumuşak çekirdekli meyvelerin sistematiği, yayılış alanları, yetiştiriciliği sınırlandıran faktörler. Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Türkiye yumuşak çekirdekli meyve üretimi ihracatı, dünya pazarındaki yeri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Gösteri
4 Yumuşak çekirdekli meyve çeşitleri özellikleri. Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Gösteri
5 Subtropik bölgelerde yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliği Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
6 Ilıman iklim bölgelerinde yumuşak çekirdekli meyvelerin yetiştiriciliği Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Gösteri
7 Elma anaçları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
8 Ara Sınav Ara sımav
9 Armut anaçları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Gösteri
10 Elmalarda dikim sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Gösteri
11 Armutlarda dikim sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Gösteri
12 Farklı anaçlara aşılı elmalarda uygulanacak budama sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Gösteri
13 Farklı anaçlara aşılı armutlarda uygulanacak budama sistemleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması
14 Elma bahçelerinde toprak işleme Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Gösteri
15 Final Sınav Final sınavı Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar