DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turunçgiller 2 BBP   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.TURGUT YEŞİLOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BİLGE YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turunçgillerin morfoloji, biyoloji ve fizyolojisi, Türkiye ve dünyadaki yeni turunçgil çeşitleri ve ekolojik istekleri; modern yetiştiricilik teknikleri (sulama, gübreleme, budama, soğuklardan korunma yöntemleri vs.); tüpte ve açıkta fidancılık; çoğaltım yöntemleri; temel turunçgil anaçlarının tanıtımı; dünyada ve ülkemizde kullanılan anaç komposizyonu ve bahçe tesisini öğrenir
Dersin İçeriği
Turunçgillerin morfoloji, biyoloji ve fizyolojisi, Türkiye ve dünyadaki yeni turunçgil çeşitleri ve ekolojik istekleri; modern yetiştiricilik teknikleri; tüpte ve açıkta fidancılık; çoğaltım yöntemleri; temel turunçgil anaçlarının tanıtımı; dünyada ve ülkemizde kullanılan anaç komposizyonu ve bahçe tesisinin bilinmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turunçgillerin morfoloji, fizyoloji ve biyolojisini öğrenir
2) Turunçgillerin yetiştiği iklim kuşaklarını ve ekolojik isteklerini tanımlar
3) Türkiye ve dünyadaki yeni turunçgil çeşitlerinin ekolojik isteklerini tanımlar
4) Turunçgillerde ekolojik koşulların çeşitlerin verim ve kalitesine etkilerini öğrenir
5) Turunçgillerde açıkta ve tüpte fidancılık tekniklerini öğrenir
6) Dünyada ve Türkiyede kullanılan anaçlar ve özelliklerini tanımlar
7) Turunçgillerde bahçe tesisini ve bu konuda dünyadaki son gelişmeleri tartışır
8) Modern yetiştirme tekniklerini (Budama, gübreleme,soğuktan koruma vs) öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turunçgillerin morfolojisi ve biyolojisi Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Turunçgillerin fizyolojisi Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
3 Dünyada turunçgil yetiştiriciliğinin yapıldığı iklim kuşakları, iklimsel özellikleri ve bu kuşaklarda yetiştiriciliği yapılabilen turunçgil türleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
4 Turunçgillerin ekolojik istekleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
5 Meyve verim ve kalitesini etkileyen faktörler Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Turunçgillerde çoğaltım yöntemleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Fidancılık teknikleri -Tüplü fidan yetiştiriciliği -Açıkta fidan yetiştiriciliği Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Turunçgillerde kullanılan budama teknikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Turunçgillerde budama - Turunçgillerde budama şekilleri - Turunçgillerde budama zamanı - Türlerin özel budama istekleri - Mekanik budama yöntemi Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
11 Gübreleme programı için yaprak örneği alma zamanı, yöntemi ve gübreleme programı oluşturma -Turunçgillerde bitki besin elementlerinin fonksiyonları ve noksanlık simptomları Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Turunçgillerde sulama Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
13 Turunçgillerde toprak işleme - Turunçgillerde kullanılan toprak işleme yöntemleri - Dünyada ve Türkiyede en yaygın kullanılan ve önerilen yöntemle Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
14 Turunçgillerde fizyolojik bozulmalar Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Turunçgillerde don zararı ve soğuktan korunma yöntemleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar