DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turunçgiller I BBP   405 7 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.TURGUT YEŞİLOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.BİLGE YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turunçgillerin endüstrisini tanımaya yönelik olarak ekonomik önemi; dünyadaki ve Akdeniz ülkelerindeki üretim ve ihracat olanakları; cins tür ve çeşitlerin teşhis edilme yöntemlerini ve özelliklerini öğrenir.
Dersin İçeriği
Turunçgillerin endüstrisini tanımaya yönelik olarak ekonomik önemi; dünyadaki ve Akdeniz ülkelerindeki üretim ve ihracat olanakları; cins, tür ve çeşitlerin teşhis edilmesi ve özelliklerinin bilinmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turunçgillerin dünyada ve Türkiyedeki ekonomik önemini tanımlar
2) Turunçgillerin dünyada ve Türkiyedeki yetiştiği bölge ve illeri kavrar.
3) Turunçgillerin anavatanı ve tarihçesini tartışır
4) Turunçgillerin sistematikteki yerini öğrenir.
5) Turunçgil tür ve çeşitlerinin tanılanmasındaki gerekli karakterlerini tanımlar
6) Turunçgilleri tür ve çeşit bazında teşhisini öğrenir
7) Önemli turunçgil cins, tür ve çeşitlerinin özelliklerini öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turunçgillerin anavatanı, tarihçesi ve coğrafik dağılımı Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Turunçgil meyvelerinin kullanım alanları ve önemli özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
3 Turunçgillerin dünyadaki üretimi, ihracatı ve ekonomik önemi Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
4 Türkiyenin turunçgil üretim ve ihracatı -Dünya ve Akdeniz Ülkeleri arasındaki yeri ve önemi Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
5 Turunçgillerin sistematikteki yerleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Turunçgiller içerisindeki önemli cinsler ve bu cinslerin özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Turunçgiller içerisindeki önemli cinsler ve bu cinslerin özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak Yazılı Sınav
9 Portakalların gruplandırılması, her grup içerisinde yer alan önemli çeşitler ve özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Mandarinlerin gruplandırılması Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
11 Mandarinlerin önemli çeşitleri ve özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Mandarinlerin gruplandırılması, her grup içerisinde yer alan önemli çeşitler ve özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
13 Limonların gruplandırılması, her grup içerisinde yer alan önemli çeşitler ve özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
14 Altıntopların gruplandırılması, her grup içerisinde yer alan önemli çeşitler ve özellikleri -Turunç, Ağaç kavunu, Laym türlerinin gruplandırılması ve önemli çeşitlerin özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Turunçgillerde kullanılan anaçlar, özellikleri Turunçgiller ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar