DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Serin İklim Sebzeleri BBP   407 7 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayriye Yıldız DAŞGAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYRİYE YILDIZ DAŞGAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.İLKNUR SOLMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Serin iklim veya kışlık sebzelerinin tanıtılması ve yetiştiriciliğinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Serin iklim isteyen ülkemiz ve dünya sebzeciliğinde ekonomik olarak yetiştiriciliği en yaygın yapılan Amaryllidaceae, Apiaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Compositae familyaları sebzelerinden soğan, sarımsak, pırasa, havuç, lahana, karnabahar, brokoli, turp, ıspanak, havuç, marul vb türleri incelenmektedir. Her türde, dünyada ve ülkemizdeki üretim alanları ve miktarları, kullanılan çeşitler, bitkinin botanik yapısı, ekolojik istekleri, çoğunlukla açıkta yetiştirme teknikleri, bakım işlemleri ile hastalık ve zararlıları tanıtılması ve mücadele yöntemleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Serin iklim isteyen kışlık sebzeleri bitkisel özellikleri ve ekolojik istekleri bakımından tanır, bilgi sahibi olur
2) Serin iklim sebzelerinin yetiştiriciliğini bilir, sebzelerin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanmasını öğrenir
3) Serin iklim sebzeleri bahçesi kurar ve işletir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Soğanın botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, su, toprak) Ders notları ve kaynak kitaplardan ilgili konuların okunarak derse gelinmesi Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
2 Soğan sebzesinin yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması Gösterip Yaptırma
Gösteri
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
3 Pırasanın botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, su, toprak) ve yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması Gösterip Yaptırma
Gösteri
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
4 Sarımsağın botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su), yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması Gösterip Yaptırma
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 Beyaz baş lahana, kırmızı lahana ve Brüksel lahanasının botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) ve lahanaların yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması Alıştırma ve Uygulama
Soru-Cevap
Anlatım
6 Karnabahar ve brokkolinin botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) ve karnabahar ve brokoli yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması Gösterip Yaptırma
Gösteri
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 Alabaş, şalgan ve turpun botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) ve alabaş, karnabahar ve turpun yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması Gösterip Yaptırma
Gösteri
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav
Ödev
9 Havuç sebzesinin botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması Gösterip Yaptırma
Gösteri
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Anlatım
10 Havuç sebzesinin yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması Gösterip Yaptırma
Gösteri
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 Enginarın botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) ve enginar yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması Gösterip Yaptırma
Gösteri
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 Marulların botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması Gösterip Yaptırma
Gösteri
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 Marul sebzelerinin yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması Gösterip Yaptırma
Gösteri
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 spanak sebzesinin botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) ve ıspanak yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması Gösterip Yaptırma
Gösteri
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Maydanoz sebzesinin botanik özellikleri ve ekolojik istekleri (sıcaklık, ışık, nem, toprak, su) ve maydanoz yetiştirme teknikleri Ders notları, sunuşlar, ilgili makale ve kitapların okunması Gösterip Yaptırma
Gösteri
Alıştırma ve Uygulama
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar