DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitk. Biyot. Uygulamaları BBP   451 7 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Salih KAFKAS
Dersi Verenler
Prof.Dr.SALİH KAFKAS1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SERPİL TANGOLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojinin uygulama alanlarının teorik ve uygulamalı olarak öğretmek
Dersin İçeriği
Biyoteknolojiye giriş ve bahçe bitkilerinde biyoteknoloji, Meristem ve sürgün ucu kültürünün bahçe bitkilerinde kullanımı, Embriyo kurtarma ve bahçe bitkilerinde kullanımı, doku kültüründe çelikleme ile tek boğum kültürü ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Haploidizasyonun ile anter kültürü ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Ginogenesis ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Somatik embryogenesis ile organagenesis ve bahçe bitkileride kullanımı, Nükleik asit uygulamalarında kullanılan birimler, çözeltiler ve solüsyonlar, Bitki dokusundan DNA izolasyonu, İzole edilen DNAların kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi, Polimeraz zincir reaksiyonu, Marköre dayalı seleksiyon, Moleküler markör teknikleri ve verilerin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma
2) Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
3) Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olma
4) Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5) Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme
6) Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretebilme
7) Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8) Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9) Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10) Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
11) Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12) Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
13) Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14) Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoteknolojiye giriş ve bahçe bitkilerinde biyoteknoloji, Ders ile ilgili notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Meristem ve sürgün ucu kültürünün bahçe bitkilerinde kullanımı, Ders ile ilgili notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Embriyo kurtarma ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Ders ile ilgili notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 doku kültüründe çelikleme ile tek boğum kültürü ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Ders ile ilgili notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Haploidizasyonun ile anter kültürü ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Ders ile ilgili notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Ginogenesis ve bahçe bitkilerinde kullanımı, Ders ile ilgili notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Somatik embryogenesis ile organagenesis ve bahçe bitkileride kullanımı Ders ile ilgili notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders ile ilgili notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
9 Nükleik asit uygulamalarında kullanılan birimler, çözeltiler ve solüsyonlar, Ders ile ilgili notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Bitki dokusundan DNA izolasyonu, Ders ile ilgili notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 İzole edilen DNAların kalitatif ve kantitatif değerlendirilmesi, Ders ile ilgili notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Polimeraz zincir reaksiyonu, Ders ile ilgili notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Marköre dayalı seleksiyon, Ders ile ilgili notlarının okunması
14 Moleküler markör teknikleri ve verilerin değerlendirilmesi Ders ile ilgili notlarının okunması
15 FİNAL SINAVI Ders ile ilgili notlarının okunması Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders ile ilgili notlarının okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar