DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sert Çekirdekli Meyveler BBP   452 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayzin KÜDEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYZİN KÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türkiyede ve Dünyada yetiştiriciliği yapılan şeftali, nektarin, kayısı, kiraz, vişne ve erik gibi sert çekirdekli meyve türlerini genel olarak tanıtmak, güncel çeşit, anaçlar ve sert çekirdekli meyve türlerinin yetiştiriciliği hakkında öğrencilere temel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında, şeftali, nektarin, kaysı, kiraz, vişne ve erik türlerinin yetiştiriciliğinin gerekliliği, beslenme ve ekonomik yönden önemi, dikim, sulama, gübreleme, budama gibi kültürel işlemler anlatılmaktadır. Bu türlere ait çeşitler ve çeşit özellikleri değerlendirilmekte verim ve kaliteye etki eden etmenler ve bu etmenlerin düzenlenmesi açıklanmaktadır. Ayrıca bu tür ve türlere ait çeşitlerin döllenme biyolojileri, hastalık ve zararlılara karşı önlemler de ders kapsamında incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sert çekirdekli meyve türleri ile ilgili temel kavramları bilir.
2) Sert çekirdekli meyvelerin tarihçelerini, ülkemizde ve dünyada yetiştirildiği bölgeleri ve alan ve üretim değerlerini bilir..
3) Sert çekirdekli meyvelerin iklim ve toprak isteklerini bilir ve yorumlar.
4) Sert çekirdekli meyve tür ve çeşitlerinin döllenme isteklerini ve soğuklama gereksinimlerini bilir, bahçe tesis eder ve sorunları tartışır.
5) Yerli ve yabancı şeftali, nektarin, kayısı, erik, kiraz ve vişne çeşitlerini bilir, bölgelere uygun çeşit önerisi yapar.
6) Genel olarak bu meyve türlerinin sulama, gübreleme, budama istek ve şekillerini, hastalık ve zararlılılarını bilir, gerekli önlemleri alır.
7) Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme
8) Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme
9) Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
10) Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme
11) Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
12) Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
13) Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14) Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
X
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
X
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
X
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
X
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
X
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
X
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
X
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
X
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
X
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
X
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
X
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
X
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sert çekirdekli meyveleri tanıtımı, şeftalinin sistematiği,dünyada ve Türkiye'deki yetiştiriciliği Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
2 Şeftali ve nektarin yetiştiriciliği, ıslah amaçları, çeşitler ve döllenme biyolojileri, iklim ve toprak istekleri Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
3 Şeftalilerde kültürel işlemler, çoğaltması ve anaçları, bahçe tesisi, bakımı, meyve derimi ve muhafazası Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
4 Arazi uygulaması Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
5 Kayısının sistematiği,dünyada ve Türkiye'deki yetiştiriciliği, ekonomik önemi Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Kayısı yetiştiriciliği, ıslah amaçları, çeşitler ve döllenme biyolojileri, iklim ve toprak istekleri Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Kayısılarda kültürel işlemler, çoğaltması ve anaçları, bahçe tesisi, bakımı, meyve derimi ve muhafazası Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
9 Kirazın ve vişnenin sistematiği,dünyada ve Türkiye'deki yetiştiriciliği, ekonomik önemi Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
10 Kiraz ve vişne yetiştiriciliği, ıslah amaçları, çeşitler ve döllenme biyolojileri, iklim ve toprak istekleri Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
11 Kirazlarda kültürel işlemler, çoğaltması ve anaçları, bahçe tesisi, bakımı, meyve derimi ve muhafazası Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Arazi Uygulaması Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
13 Eriğin sistematiği,dünyada ve Türkiye'deki yetiştiriciliği, ekonomik önemi. Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
14 Erik yetiştiriciliği, ıslah amaçları, çeşitler ve döllenme biyolojileri, iklim ve toprak istekleri. Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
15 Eriklerde kültürel işlemler, çoğaltması ve anaçları, bahçe tesisi, bakımı, meyve derimi ve muhafazası Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notundaki ilgili konuların incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar