DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Budama Tekniği BBP   453 7 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali KÜDEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.ALİ KÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Budamanın meyve ağaçlarındaki fizyolojik etkilerinin öğretilmesi, yetiştiricilikte budamanın öneminin anlatılması, edinilen bilgilerin nasıl pratiğe aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Meyve ağaçlarında budama ve amaçları, budamanın fizyolojik esasları, yaz budaması ve verimlilik ilişkileri, ABA birikimi ve budama ilişkileri, anaçlar ve budama, klasik budama şekilleri, modern budama teknikleri, dikim sistemleri ve buna uygun budama şekilleri, anaç kalem ilişkileri, alternatif budama sistemleri, meyve türlerine göre uygun budama şekilleri konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meyve ağaçlarındaki dalları tanır
2) Meyve ağaçlarının organları ve işlevleri
3) Budamanın amaçlarını kavrar
4) Yeni budama sistemlerinin takip eder.
5) Bitki türüne, çeşidine, kullanılacak anaca ve amaca göre uygun budamanın belirlenmesi ve uygulanmasını bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Mühendislik Alanı ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olur
2
Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olur
3
Alanıyla ilgili uygulamalarda kullanılan teknik bilgiye sahip olur
4
Bahçe Bitkileri tarımında istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir
5
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanır, isimlendirir ve yetiştirebilir
6
Bahçe Bitkilerinin ıslahı, yeni çeşit geliştirme, geliştirilen çeşitlerin çoğaltma materyallerini (tohum, fide, fidan) üretme konularında deneyim kazanır
7
Bahçe Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilir ve uygulayabilir
8
Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için güncel yöntemleri uygulayabilir
9
Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirir ve analiz edebilir
10
Bahçe Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme konularında bilgi sahibi olur
11
Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olur
12
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yeteneklerini kazanır
13
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
14
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilir ve işletebilir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyve ağaçlarının organları ve işlevleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Kökler ve Gövde Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Dallar; Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarındaki dallar Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Yumuşak ve sert çekirdekli, diğer meyve türlerinin meyve gözleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Meyve yetiştiriciliğinde kullanılan anaçlar ve özellikleri Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Sert çekirdekli meyve ağaçlarındaki dallar Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
7 Budamanın tanımı ve amaçları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Vize sınavı Yazılı Sınav
9 Budamanın fizyolojik esasları Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Budama zamanı; yaz, kış budaması Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
11 Meyve ağaçlarına verilecek şekiller 1 Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
12 Meyve ağaçlarına verilecek şekiller 2 Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Yeni budama teknikleri ve budamaya alternatif kullanılan teknikler Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Hormonlar ve budama arasındaki ilişki Ders notu ve önerilen kaynaklardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Tartışma
15 Uygulama Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar